Receive our newsletter

Flanders Innovation


50% steun voor het KMO-ontwikkelingsproject

 

De Vlaamse overheid voorziet vanaf dit jaar financiële steun, tot 50% van de projectbegroting, voor KMO’s die enkele hindernissen willen overwinnen tijdens het uitwerken van een innovatief idee. Dit kadert in de nieuwe subsidiemaatregel ‘ontwikkelingsproject’. Deze steun is erop gericht om innovatieve ideeën, die een effectieve impact kunnen hebben op de groei van de onderneming, op korte termijn succesvol te kunnen ontwikkelen. In de ontwikkelingsfase wordt dan gewerkt aan een volledig of beduidend nieuw product, proces, dienst of concept. Dit product, proces, dienst of concept is een cruciale factor in de uitwerking van de nieuwe business case voor de onderneming.

Omdat deze ontwikkelingsfase risico’s en investeringen in middelen, mensen en tijd inhoudt voor de onderneming, biedt de Vlaamse overheid financiële steun om het project doortastender te kunnen uitvoeren.

De subsidie kan vanaf begin dit jaar aangevraagd worden. Het is aangeraden de aanvraag goed voor te bereiden. Er wordt o.m. gevraagd een uitgewerkte business case en kostenmodel voor te leggen. De aanvraag wordt onder andere beoordeeld op basis van de inhoud van de business case. Twee elementen zijn daarvoor van essentieel belang:

  • Een onderbouwde business case: er moet voldoende potentieel zijn voor de groei van de onderneming. Dit wordt aangetoond door een duidelijke beschrijving van de te overwinnen hindernissen, omschrijving van de nodige middelen, alsook de verwachte return.

  • Kennis verwerven:de ontwikkeling die zal uitgevoerd worden om het innovatief idee tot stand te brengen, brengt de verwerving van nieuwe kennis en inzichten met zich mee. Het innovatief idee wijkt dus af van de dagelijkse activiteit van de onderneming.

 

Voor meer informatie omtrent het ‘ontwikkelingsproject’, de aanvraagprocedure en subsidiabele kosten, kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren via de contactknop hieronder.

 

Wij verwijzen tevens naar de andere artikelen mbt. KMO-groeisubsidie, ontwikkelingsproject en onderzoeksproject op onze site. Hieronder treft u een overzicht :

 

 

KMO-groeisubsidie

Ontwikkelingsproject

Onderzoeksproject

Doel

stimuleren groeitraject

korte termijn, resultaatsgericht, duidelijke innovatiegedreven businesscase

kennisintensief, onderzoeksgedreven, lange termijn visie & strategie

Min investerings-bedrag

20 000 euro

Min steun van 25 000 euro

Min steun van 100 000 euro

Max subsidie (euro)

25 000 euro per project, max 2 projecten per jaar

onbeperkt max 2 projecten per jaar

onbeperkt max 2 projecten per jaar

Max subsidie (%)

50%

25 - 50%

25 - 60%

Welke kost wordt gesubsidieerd

consultancy (extern) en aanwerving (intern) (1e werkjaar)

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

personeelskosten en overige kosten bedrijfspartners en uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers

Termijn project

24 maanden

24 maanden

36 maanden

Extra steun

n.v.t.

20 % voor KO of 10 % voor MO of bij samenwerking twee onafhankelijke bedrijven (minstens 1 KMO)

20 % voor KO of 10 % voor MO of bij samenwerking twee onafhankelijke bedrijven (minstens 1 KMO)

 

(Toegevoegd op 30/03/2018)


 

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)