Receive our newsletter

Flanders Innovation


De opleidingssteun voor grote ondernemingen

Zowel grote ondernemingen als KMO’s kunnen strategische transformatiesteun aanvragen als financiële impuls voor het uitvoeren van een innovatief project. De subsidie wordt opgedeeld in steun voor de investeringen (tot 10%) en steun voor de opleidingen die voortvloeien uit dit project (tot 25%). Grote ondernemingen kunnen echter enkel aanspraak maken op het opleidingsdeel. Toch moeten ze ook een degelijk transformatieplan kunnen voorleggen om van de opleidingssteun te kunnen genieten.

Het beoordelingskader voor dit transformatieplan werd al eerder geschetst in een voorgaand artikel. Echter worden de parameters strenger toegepast bij een grote onderneming dan voor een kleine KMO. Zo moet de onderneming op alle parameters ‘excellent’ scoren i.p.v. ‘goed’, behalve op het niveau van de Vlaamse economie, hiervoor is een goed-score voldoende. Enkel en alleen bij positieve beoordeling, kunnen de opleidingen gelinkt aan het project gesubsidieerd worden.

Hieronder wordt kort opgelijst welke uitgaven voor de opleidingen in aanmerking komen voor de berekening van het subsidiabel bedrag:

-          personeelskosten van de opleiders

-          verplaatsingskosten van opleiders en opgeleiden

-          andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden

-          afschrijving van werktuigen en uitrusting

-          kosten van diensten voor begeleiding en advisering

-          personeelskosten van de opgeleiden.

Grote ondernemingen kunnen echter wel in aanmerking komen voor de subsidie op het investeringsdeel als aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

-          er wordt geïnvesteerd in een regionale steunzone

-          er wordt geïnvesteerd in een nieuwe economische activiteit.

Twijfelt u of uw transformatieplan voldoende innovatief is, of wilt u meer informatie over de regionale steunzones, aarzel niet ons te contacteren.

(toegevoegd op 17/05/2018)

Receive our newsletter