Receive our newsletter

Flanders Ecology


Ecologiepremie: bezint (nog wat vroeger) eer ge begint…

Net zoals voorheen dient uw aanvraag ingediend te worden vóór de start van uw investeringsproject. In tegenstelling tot vroeger echter kunt u ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met uw investering en het ontvangen van de eerste facturen.

De aanvraag moet dus in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen werkelijk starten, worden ingediend. Indien u dus bv. een ecologie-investering voorziet in januari 2017 is het van groot belang uw aanvraag voor een ecologiepremie reeds in te leiden in december 2016.

Dezelfde regeling geldt overigens voor de nieuwe subsidie-aanvragen ingeleid in het kader van de strategische transformatiesteun.

Receive our newsletter