Receive our newsletter

Flanders Ecology


EP-Plus: nieuwe lijst van gesubsidieerde technologieën goedgekeurd

Indien uw bedrijf investeert in één van de technologieën die staan vermeld in de nieuw goedgekeurde zg. 'limitatieve technologieënlijst', kan het aanspraak maken op een ecologiepremie. De nieuwe lijst is van kracht vanaf 1/7/2015, en er zijn deze keer slechts 33 technologieën geselecteerd... Deze zijn opgedeeld in milieutechnologieën; energiebesparende technologieën; warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie.

Volgende technologieën zijn uitgesloten van de ecologiepremie: ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steunverlening via warmtekrachtcertificaten en via groenestroomcertificaten (bv. zonnepanelen en windturbines).

Receive our newsletter