Receive our newsletter

Flanders Ecology


Meer technieken gesubsidieerd via Ecologiepremie Plus

Het Vlaamse Gewest kent een ‘Ecologiepremie Plus’ toe aan bedrijven die investeren in ecologischere en performantere (zuiverings-)installaties of vervoersmiddelen. Op deze manier wil het Vlaamse Gewest bedrijven stimuleren over te schakelen naar een meer milieuvriendelijke en energiezuinige manier van bedrijfsvoeren. De subsidie hangt af van:

- de technologie waarin geïnvesteerd wordt

- de grootte van de onderneming

- het al dan niet kunnen voorleggen van milieucharters of –certificaten (kan leiden tot een bonussteun)

De technologieën die in aanmerking komen voor dergelijke subsidie komen voor op de zogenaamde Limitatieve Technologieënlijst. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet, zo worden technologieën toegevoegd of verwijderd, of wordt het subsidiëringspercentage aangepast.

 

Onlangs werden volgende drie technieken toegevoegd aan de lijst:

- T 201063 chemische warmtepomp

- T 201064 tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling

- T 201065 cryogene CO2 koeling vrachtwagens

Verder werd beslist dat de ecoklasse waartoe de technologie behoort niet langer invloed heeft op de premie, aangezien momenteel alle technologieën ecologiegetal 9 hebben.

 

De subsidiëring wordt echter enkel berekend op de ‘essentiële elementen’ van de op de lijst voorkomende technologieën. Dit zijn de elementen die deze technologie onderscheiden van veelgebruikte methodes, en die ook de meerkost van de investering met zich meebrengen. De subsidiëring kan tussen 2,5 % en 25 % van de meerkost bedragen, de subsidiebonus kan hier nog tot 10 % aan toevoegen.

Receive our newsletter