Recevez nos infos

Flandre Investissements


Hogere subsidie voor middelgrote investeerders in Wallonië

Vlaamse ondernemingen die in het Waalse Gewest investeren en een subsidie wensen te bekomen dienen rekening te houden met een aantal nieuwigheden. Deze nieuwe voorwaarden werden van kracht vanaf 15 november jl. Vooral volgende wijzigingen zijn van belang:
- middelgrote ondernemingen, niet gelegen in een zg. ontwikkelingszone, zullen voortaan van een hogere steun kunnen genieten, nl. 10% in de plaats van 6,5% van het investeringsbedrag;
- kleine en middelgrote ondernemingen die extra werkgelegenheid creëren zullen buiten ontwikkelingszone van een hogere bijkomende steun kunnen genieten, die vanaf nu kan oplopen tot 6% van het investeringsbedrag;
- de 'bijzondere' criteria werden hergedefinieerd. Voortaan wordt er extra steun toegekend in geval van innovatie en internationalisering, en ook is er voorzien in een sectorieel criterium;
- vanaf nu zijn alle ondernemingen verplicht minstens 80% van het ingeleide investeringsprogramma ook te realiseren, willen zij de toegekende subsidie niet verliezen;
- slecht nieuws voor de zg. 'très petites entreprises': deze categorie komt te vervallen, en wordt ingebouwd in de categorie van de 'petites entreprises', wat in de meeste gevallen tot een lagere effectieve steun zal leiden.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)