Recevez nos infos

Flandre Ecologie


Tot 55% subsidie indien u ecologisch investeert

Indien u ecologisch investeert kunt u in bepaalde gevallen tot 55% subsidie ontvangen, te berekenen op de ecologische meerkost. Daarnaast kunt u ook beroep doen op een investeringsaftrek van 13,5 % van het geïnvesteerde bedrag voor het aanslagjaar 2022.

Een kort overzicht van de drie belangrijkste maatregelen:

- Ecologiepremie Plus

- Strategische Ecologiesteun

- Verhoogde investeringsaftrek

Via de Ecologiepremie Plus kan u subsidies verkrijgen voor technologieën die performanter zijn dan de huidige vastgelegde normen. De meerkost die uw investering onderscheidt van traditionele technologieën wordt tot 55 % terugbetaald. De gesubsidieerde technologieën worden vastgelegd in de Limitatieve Technologieënlijst. Aan deze lijst worden meerdere keren per jaar veranderingen (schrapping, toevoeging, verandering van het gesubsidieerde percentage) aangebracht.  

Investeringen die niet op deze Limitatieve Technologieënlijst voorkomen omdat deze bedrijfs- of sectorspecifiek zijn, maar die wel de huidige normen te boven gaan, kunnen gesubsidieerd worden via de Strategische Ecologiesteun. Afhankelijk van de gebruikte technologie en de grootte van uw bedrijf, kan u tot 40 % van de meerkost recupereren via de Vlaamse overheid.

Deed u in 2021 reeds investeringen met het oog op een rationeler energiegebruik of voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de terugwinning van energie, dan kunt u mogelijks genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13 % tot 15 %, afhankelijk van het aanslagjaar. Voor het aanslagjaar 2022 bedraagt dit percentage 13,5 %.

Indien u dergelijke investeringen uitvoert of plant, aarzel niet om contact te nemen met ons.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)