Receive our newsletter

Flanders Other


33 mio euro budget voor strategische transformatiesteun in 2016

De Strategische Transformatiesteun (STS) werd gelanceerd op 1 oktober 2013. Deze maatregel ondersteunt investerings- en opleidingsprojecten in Vlaanderen. Het steunsysteem is, in vergelijking met de vroegere strategische investeringssteun, toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen door een forse verlaging van de instapdrempels.

In 2015 werden 102 steundossiers ingediend, waarvan 61 werden goedgekeurd. In totaal werd er een steunbudget van 39,4 miljoen euro toegekend. Voor 2016 werd een budget van 33 miljoen euro voorzien.

Indien u een dossier wenst in te leiden, kunt u ons uiteraard steeds contacteren.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)