Receive our newsletter

Flanders Other


33 mio euro budget voor strategische transformatiesteun in 2016

De Strategische Transformatiesteun (STS) werd gelanceerd op 1 oktober 2013. Deze maatregel ondersteunt investerings- en opleidingsprojecten in Vlaanderen. Het steunsysteem is, in vergelijking met de vroegere strategische investeringssteun, toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen door een forse verlaging van de instapdrempels.

In 2015 werden 102 steundossiers ingediend, waarvan 61 werden goedgekeurd. In totaal werd er een steunbudget van 39,4 miljoen euro toegekend. Voor 2016 werd een budget van 33 miljoen euro voorzien.

Indien u een dossier wenst in te leiden, kunt u ons uiteraard steeds contacteren.

Receive our newsletter