Ontvang onze nieuwsbrief

Investeringssteun voor strategische transformatieprojecten

De Vlaamse overheid heeft met ingang van 1/01/2022 essentiële wijzigingen doorgevoerd in de subsidies die zij verstrekt ten gunste van bedrijven die grote investeringsprojecten uitvoeren. Het betreft hier investeringen die de 1 mio euro overschrijden, uit te voeren in drie jaar. Bedrijven die dergelijke projecten uitvoeren kunnen een subsidieaanvraag inleiden, die wordt beoordeeld aan de hand van (...)

(geactualiseerd op 01/06/2022)

Vlaanderen Investeringen

Meer technieken gesubsidieerd via Ecologiepremie Plus

Het Vlaamse Gewest kent een ‘Ecologiepremie Plus’ toe aan bedrijven die investeren in ecologischere en performantere (zuiverings-)installaties of vervoersmiddelen. Op deze manier wil het Vlaamse Gewest bedrijven stimuleren over te schakelen naar een meer milieuvriendelijke en energiezuinige manier van bedrijfsvoeren. De subsidie hangt af van (...)

(geactualiseerd op 31/05/2022)

Vlaanderen Ecologie

Prime à l'investissement pour les grandes entreprises: en attente de nouvelles zones de développement

La Région Wallonne peut accorder une prime aux grandes entreprises jusqu'à 10% du montant investi pour des projets d'investissements en Wallonie. Le montant de l’aide varie en fonction de la taille de l'entreprise, de sa localisation, de la création de nouveaux emplois, de l'intérêt de l'activité, de la qualité de l'emploi (...)

(actualisé le 31/05/2022)

Wallonië Investeringen

40% subsidie voor het beveiligen van uw vestiging

Om uw bedrijf te beschermen tegen inbraken van buitenaf, kan uw bedrijf in aanmerking komen voor steun die 40% dekt van de uitgaven voor een alarmsysteem, een mechanisch beveiligingssysteem (...)

(geactualiseerd op 15/05/2022)

Brussel Investeringen

Jusqu'à 80 000 € par an de subventions pour les investissements dans l'utilisation rationnelle de l'énergie (AMURE)

Le service public wallon Territoire, Logement, Patrimoine, Energie accorde 4 types de subventions aux entreprises ayant une convention sectorielle, aux PME pour des travaux de rénovation, aux PME ayant signé une lettre d'intention, et qui (...)

(mis à jour le 15/05/2022)

Wallonië Ecologie

Uw voedselproductie- of -verwerkingsbedrijf helpen om aan de normen te voldoen

Steun tot maar liefst 40%, te berekenen op basis van de gedane investeringen, wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleend aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die investeringen doen om te voldoen aan de door de Europese Gemeenschap vastgestelde normen (...)

(geactualiseerd op 01/05/2022)

Brussel Investeringen

De opleidingssteun voor grote ondernemingen

Zowel grote ondernemingen als KMO’s kunnen strategische transformatiesteun aanvragen als financiële impuls voor het uitvoeren van een innovatief project. De subsidie wordt opgedeeld in steun voor de investeringen (tot 8%) en steun voor de opleidingen die voortvloeien uit dit project (tot 20%). (...)

(geactualiseerd op 01/05/2022)

Vlaanderen Innovatie

Aide à l'investissement jusqu'à 20% pour les PME

La Région Wallonne peut accorder une prime aux entreprises jusqu'à 20% du montant investi pour des projets d'investissements en Wallonie. Le montant de l’aide varie en fonction de plusieurs critères, par exemple : de la taille de l'entreprise, de sa localisation ou non en zone de développement, de la création de nouveaux emplois, du type d'activité, ...

(actualisé le 01/05/2022)

Wallonië Investeringen

Maakt uw bedrijf kans op 3 mio euro?

De Vlaamse overheid betaalt tot 3 mio euro uit aan bedrijven die transformeren. Maar hoe komt u te weten of uw onderneming daar een beroep op kan doen? In elk geval zet de overheid tegenwoordig zwaar in op innovatie. (...)

(geactualiseerd op 01/05/2022)

Vlaanderen Innovatie

Het Brusselse Gewest betaalt tot 60% van uw externe adviseur!

Voordat u in uw onderneming een belangrijke beslissing neemt, van technische, economische of financiële aard, zou u een beroep kunnen doen op een externe adviseur of een haalbaarheidsstudie kunnen laten uitvoeren. In dat geval zou u steun kunnen krijgen die tot 60% van zijn interventies dekt! (...)

(geactualiseerd op 15/04/2022)

Brussel Andere

100.000 euro subsidie voor uw goederenvervoer?

De Vlaamse overheid trekt vanaf 2017 jaarlijks 36,3 mio euro uit voor wie investeert in ecologisch en veilig goederenvervoer. Een individuele onderneming zal hiervoor tot 100 000 euro aan subsidies kunnen ontvangen in de periode 2022-2024 (...)

(geactualiseerd op 15/04/2022)

Vlaanderen Investeringen

Subvention pour les investissements exploitation forestière

La Région Wallonne offre une subvention de jusqu'à 6% des investissements admis vise à encourager les entreprises du secteur de l'exploitation forestière à développer leurs activités ou à démarrer une activité. (...)

(mis à jour 15/04/2022)

Wallonië Investeringen

Tot 55% subsidie indien u ecologisch investeert

Indien u ecologisch investeert kunt u in bepaalde gevallen tot 55% subsidie ontvangen, te berekenen op de ecologische meerkost. Daarnaast kunt u ook beroep doen op een investeringsaftrek van 13,5 % van het geïnvesteerde bedrag voor het aanslagjaar 2022.

Een kort overzicht van de drie belangrijkste (...)

(geactualiseerd op 15/04/2022)

Vlaanderen Ecologie

Subsides jusqu’à 50 % pour investissements écologiques

Les entreprises (PME et grande entreprise), réalisant un programme d’investissement afin de rendre la production ou l’exploitation plus écologique, peuvent profiter des subsides jusqu’à 50 %. Les primes doivent ainsi encourager les entreprises à investir dans la protection de l’environnement ou (...)

(actualisé le 15/04/2022)

Wallonië Ecologie

Horizon Europa, wat betekent dit voor Vlaanderen?

Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. De steun bedraagt 70% tot 100% van de toegestane kosten binnen de investering. Afhankelijk van de doelstelling kunnen (...)

(toegevoegd op 01/04/2022)

Vlaanderen Innovatie

Horizon Europe, qu'est-ce que cela signifie pour la Wallonie?

Le programme-cadre Horizon Europe succède à Horizon 2020. Il s'agit du nouveau programme européen de soutien à la recherche et à l'innovation pour la période 2021-2027. Dans ce cadre, le service public wallon cofinance et gère (...)

(mis à jour le 01/04/2022)

Wallonië Innovatie

Europese steun voor onderzoek en innovatie: Horizon Europa, de opvolger van Horizon 2020

Het kaderprogramma HORIZON EUROPA is de opvolger van HORIZON 2020. Het is het nieuwe EU-steunprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. Het programma neemt een strategische aanpak, waarin (...) 

(toegevoegd op 01/04/2022)

Europa Andere

40% premie voor uw investeringen in materiaal dat uw circulaire activiteit bevordert

De premie is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in bepaalde sectoren en waarvan het maatschappelijk doel bestaat in het verrichten van circulaire activiteiten. Het aangekochte materieel moet (...)

(toegevoegd op 15/03/2022)

Brussel Investeringen

5.000 € bonus om uw website of e-commerce platform te ontwikkelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent steun toe van 40 tot 60% aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een beroep doen op een externe consultant voor (...)

(toegevoegd op 15/03/2022)

Brussel Investeringen

Tot 80.000 euro premie voor uw verplichte investeringen in geval van buurtoverlast, vervuilde terreinen of voor uw beplantingen, daken en groene gevels

Uw bedrijf kan profiteren van een bonus van 40% als uw investering vereist is door een rechterlijke of administratieve beslissing, norm of vergunning, als deze betrekking heeft op een van de volgende gevallen (...)

(toegevoegd op 01/03/2022)

Brussel Investeringen

Bonus tot 15.000 euro voor de vervanging van uw bedrijfsvoertuig en de installatie van een elektrisch oplaadpunt

Sinds 31 januari 2022 is de LEZ-bonus verhoogd. Zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen met minstens één actieve bedrijfseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (...)

(toegevoegd op 01/03/2022)

Brussel Ecologie

Nieuwe bonussen voor handelszaken of vervanging van een Euro 3-norm bedrijfsvoertuig

Uw onderneming, waarvan de maatschappelijke zetel in Brussel gevestigd is, kan genieten van een premie van 3.000 euro voor de vervanging van een lichte bedrijfswagen (N1) die ingeschreven is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die binnenkort niet meer in het Gewest zal mogen rijden. (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Andere

Maximale steunintensiteit (tot 30%) in zones met een gestimuleerde stedelijke economie

Uw onderneming kan tot 30% steun krijgen als zij een algemene investering doet in een zone met gestimuleerde stedelijke economie (ZEUS) (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Andere

Bestelformulier ? Koopakte? Denk na voor je tekent! (Brussel)

Het is absoluut noodzakelijk een subsidiedossier in te dienen 30 dagen vóór de ondertekening van materiaal- en werkorders. In het geval van een investering in onroerend goed, de aankoop van grond of een gebouw, kan het subsidiedossier daarentegen 30 dagen vóór de ondertekening van de koopakte worden ingediend! (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Investeringen

Investeringssubsidies, die tot 30% van het geïnvesteerde bedrag dekken

Als u investeert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunt u steun aanvragen tot 30% van het geïnvesteerde bedrag voor investeringen in onroerende goederen, uitrusting, bouwwerken, toebehoren en bedrijfsvoertuigen.

De investering moet verband houden met de oprichting van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging, met de diversificatie van uw produktie naar nieuwe productmarkten, of met een fundamentele wijziging in uw productieprocessen. (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Investeringen

Financiële leasing gesubsidieerd door het Brussels Gewest

De aankoop van uw bedrijfsuitrusting, meubilair, onroerend goed of bedrijfswagen in de vorm van een leasing wordt onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- In alle gevallen moeten de in de vorm van leasing aangekochte goederen gedurende vijf jaar worden gebruikt door de onderneming die de subsidie aanvraagt en die in Brussel is gevestigd vanaf (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Investeringen

80.000 euro aan premies voor de aanschaf van energie-efficiënte koelapparatuur

Wil uw onderneming investeren in energiebesparing of hernieuwbare energieproductie? Uw investering kan in aanmerking komen voor steun ten belope van 40% van uw investering, met een maximum van 80.000 euro per jaar, op voorwaarde dat de (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Ecologie

Energiepremies 2019: totale begroting van 18 miljoen en een verhoging van 2 premies

Dit jaar concentreert de Brusselse regering zich op isolatie en warmte, met een budget van 18 miljoen euro. Door een gebouw te isoleren, te kiezen voor een beter verwarmingssysteem of een bestaande verwarmingsinstallatie te regelen, kunnen zowel de energiefacturen worden verlaagd als het comfort van de werknemers worden verbeterd. De premie voor het isoleren van muren aan de buitenkant en de premie voor het vervangen van boilers worden in 2019 met 40% verhoogd. (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Ecologie

Vlaamse steun aan groei-KMO’s

De Vlaamse overheid voorziet tot 50.000 euro steun per KMO die zich wil laten begeleiden tijdens een kantelmoment in zijn groeitraject. Ondernemingen die een transformatie-, innovatie- of internationaliseringsproject willen uitwerken, maar hiervoor de nodige strategische kennis missen, kunnen financiële ondersteuning krijgen (...)

(aangepast op 17/05/2018)

Vlaanderen Innovatie

Prime jusqu’à 100.000 euros pour les hôtels mais pas seulement!

La prime peut être octroyée pour les investissement réalisés au cours de l’année 2016, 2017 ou pour les investissements futurs.

Le décret du Code wallon du Tourisme prévoit une subvention de 40 % au lieu de 30 % pour les acquisitions de matériaux, les travaux et (...)

(actualisé le 23/04/18)

Wallonië Andere

Recupereer tot 60% van uw onderzoekskosten

De Vlaamse overheid zet sinds enkele jaren sterk in op financiële steun voor innovatieve bedrijven (KMO’s en GO’s). Vanaf begin dit jaar kan een subsidie aangevraagd worden die tot 60 % van het onderzoeksbudget dekt voor de ontwikkeling van nieuwe kennis voor de onderneming en de sector waarin deze onderneming werkzaam is. (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

Investeringssteun tot 50% voor startende ondernemingen

Elke onderneming (met uitzondering van grote ondernemingen en enkele activiteiten) waarvan de operationele zetel zich in Brussel bevindt en die minder dan vier jaar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, kan in het kader van haar oprichting een aanvraag voor investeringssteun indienen en een subsidie van maximaal (...)

(geactualiseerd op 27/03/2018)

Brussel Investeringen

Bon de commandes ? Acte d'achat ? Réfléchissez avant de signer ! (Wallonie)

Il est impératif d'introduire un dossier de subsides avant la signature des commandes de matériel, des commandes de travaux. Dans le cadre d'un investissement immobilier, achat d'un terrain ou d'un bâtiment, il est impératif d'introduire un dossier de subsides avant la signature du compromis. (...)

(Mis à jour le 27/03/2018)

Wallonië Investeringen

Ruim 24 mio euro transformatiesteun aan 17 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende in het laatste kwartaal van 2017 en de eerste maanden van 2018 aan volgende ondernemingen strategische investerings- en opleidingssteun toe: (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

Strategische transformatiesteun gaat digitaal

De Vlaamse overheid betaalt tot 1 miljoen euro steun aan ondernemingen voor het realiseren van een innovatief transformatieproject. Deze transformatieprojecten bestaan uit een investerings- en een opleidingsdeel. De subsidie voor het investeringsdeel kan oplopen tot 10% van het investeringsbudget, de subsidie voor het opleidingsdeel tot 25% van het opleidingsbudget (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

50% steun voor het KMO-ontwikkelingsproject

De Vlaamse overheid voorziet vanaf dit jaar financiële steun, tot 50% van de projectbegroting, voor KMO’s die enkele hindernissen willen overwinnen tijdens het uitwerken van een innovatief idee. Dit kadert in de nieuwe subsidiemaatregel ‘ontwikkelingsproject’. (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

Introduisez votre dossier de subsides avant l’engagement du personnel !

Il est important d’introduire le dossier de demande de subsides avant l’engagement d’un ou de plusieurs nouveaux travailleurs afin de profiter d’une prime maximum sur les investissements projetés ! Ceci est valable pour les dossiers d’aide à l’investissement (...)

(actualisé le 22/11/17)

Wallonië Andere

Introduction du dossier de subsides avant la signature du compromis ?

Dans le cadre d’un investissement immobilier, achat d’un terrain ou d’un bâtiment, il est impératif d’introduire un dossier de subsides avant la signature du compromis. Sauf si celui-ci comprend une clause suspensive ; dans ce cas il est (...)

(actualisé le 22/11/17)

Wallonië Investeringen

6 mio euro strategische ecologiesteun aan 4 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen maanden strategische ecologiesteun toe aan volgende ondernemingen:

- 1 mio voor BASF nv in Antwerpen: voor aanpassingen aan de ammoniak-installatie

- 2 mio euro voor (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Vlaanderen Ecologie

Ruim 13 mio euro transformatiesteun aan 13 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen maanden aan volgende ondernemingen strategische investerings- en opleidingssteun toe:

- 1 mio euro voor zowel Pomuni Frozen nv als Pomuni Trade nv in Ranst: voor het installeren van nieuwe productielijnen en een nieuw productieproces

- 1 mio euro voor Lefibo bvba in Zulte: voor de productie van gebruiksklare planken met minder houtverlies

- 1,05 mio euro voor (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Vlaanderen Andere

Subsidies voor groeiende en innoverende KMO’s

De Vlaamse overheid moedigt duurzame groei en innovatieve kennisopbouwende projecten aan door het uitreiken van subsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen. Afhankelijk van het doel en de te subsidiëren kosten kunnen volgende subsidies (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Vlaanderen Innovatie

Tot 85 % van uw innovatieve opleidingen terugbetaald door het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid zetten zich ook in 2017, samen met partners uit de private sector, in om de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en de tewerkstelling te verhogen. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen dan ook nieuwe aanvragen ingediend worden voor ‘call 395: Opleiding in bedrijven’. Hiermee kunnen ondernemingen tot 85 % van de kost voor (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Vlaanderen Innovatie

Changements pour les dossiers d’aide à l’investissement

Une entreprise qui réalise des investissements en Wallonie peut, sous certaines conditions, profiter d'une prime qui couvre jusqu'à 20% du montant d'investissements.

Quelques exemples de modifications à ne pas négliger sont entrées en vigueur pour toutes les demandes de prime qui seront introduites à partir du 16 avril 2017 : (...)

(mis à jour le 17/05/17)

Wallonië Investeringen

Uw afschrijvingen gesubsidieerd? Ja, indien u personeel opleidt.

Vele ondernemingen verliezen uit het oog dat de strategische transformatiesteun die door de Vlaamse overheid wordt toegekend, niet enkel geldt voor investeringen, maar ook voor opleidingen. Het is zelfs zo dat grote ondernemingen meestal enkel in aanmerking komen voor (...)

(toegevoegd op 26/04/17)

Vlaanderen Andere

Ruim 8 mio euro transformatiesteun aan 8 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen twee maanden aan volgende ondernemingen strategische investerings- en opleidingssteun toe:

- 513.000 euro aan Voeders Ostyn nv in Roeselare. Het bedrijf produceert meelvoeders voor zelfstandige varkenskwekers, en investeert in een productietoren met nieuwe machines, installaties, uitrusting en ICT-infrastructuur;

- 680.000 euro aan Green Logix Cogeneration BVBA in Lommel. Green Logix Cogeneration is actief in (...)

(toegevoegd op 24/04/17)

Vlaanderen Innovatie

Nieuwe wettelijke basis voor onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies

De bestaande subsidieregelingen ten gunste van projecten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) lopen in principe tot 5/10/2017. Tot dan loopt de goedkeuring door de Europese Commissie. Daarom heeft de Vlaamse Regering nu principieel drie nieuwe besluiten goedgekeurd ter vervanging van (...)

(toegevoegd op 24/04/17)

Vlaanderen Andere

50.000 euro subsidie voor hotels e.a. toeristische logies

Sinds 01/04/2017 is een nieuw logiesbesluit van kracht, waardoor subsidies kunnen worden toegekend aan hotels e.a. toeristische logies. De investeringssubsidie die u kan verkrijgen bedraagt 25% van de (...)

(aangepast op 16/08/17)

Vlaanderen Andere

Nieuwe ecosubsidie voor investeringen in groene en restwarmte, en voor productie biomethaan

De Vlaamse Regering kent een nieuwe subsidie toe aan bedrijven die investeren in groene warmte uit biomassa of uit aardwarmte, die restwarmte benutten en/of biomethaan produceren. Er is een oproep tot het indienen van projecten voorzien die loopt van 1 februari tot 15 maart. Subsidies tot 65% (...)

(toegevoegd op 30/01/17)

Vlaanderen Ecologie

Ruim 1,8 mio investerings- en opleidingssteun aan 2 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende aan volgende ondernemingen strategische transformatiesteun toe:

- 1,05 miljoen euro aan Promeco nv in Kortrijk. Promeco is gespecialiseerd in het ontwerpen van marketingprogramma's die het koopgedrag van consumenten dynamiseren en een meerverkoop opleveren. Het koopt wereldwijd spaarartikels in die gebruikt worden voor acties. De steun is bedoeld voor (...)

(toegevoegd op 30/01/17) 

Vlaanderen Andere

Hinderpremie voor kleine ondernemingen

De Vlaamse Regering heeft een uitvoeringsbesluit goedgekeurd bij het decreet over het toekennen van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van (...)

(toegevoegd op 30/01/17)

Vlaanderen Andere

U innoveert? Dan heeft de kerstman een pakje voor u.

Nu de strategische transformatiesteun, die aan investerende en opleidende ondernemingen wordt verstrekt, twee jaar bestaat, heeft de Vlaamse overheid op basis van de opgedane ervaring het systeem aangepast. Vooral wordt er in het gloednieuwe beoordelingskader meer waarde gehecht aan innovatie. Innoverende ondernemingen maken voortaan meer kans op (...)

(toegevoegd op 07/12/16)

Vlaanderen Innovatie

Ruim 5 mio euro investeringssteun voor 5 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende recent strategische transformatiesteun toe aan volgende bedrijven:

-          2 miljoen euro aan Kebony Belgium nv in Antwerpen. Kebony is een Noorse onderneming die in 1997 werd gesticht om houtmodificaties op milieuvriendelijke wijze toe te passen op diverse houtsoorten: conventioneel naaldhout wordt behandeld zodat het de eigenschappen van tropisch hardhout krijgt;(...)

(toegevoegd op 07/12/2016)

Vlaanderen Innovatie

Ecologiepremie: bezint (nog wat vroeger) eer ge begint…

Net zoals voorheen dient uw aanvraag ingediend te worden vóór de start van uw investeringsproject. In tegenstelling tot vroeger echter kunt u ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met (...)

(toegevoegd op 07/12/16)

Vlaanderen Ecologie

810.000 euro subsidie voor het Limburgse EFRO-project ‘Program & Transformatie Management’

Doelstelling van dit project in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 is het realiseren van een betere afstemming en samenwerking op het vlak van ondernemerschap, met de bedoeling zo tot meer synergiën en een efficiëntere werking te komen. De beoogde veranderingen zullen gevolgen hebben voor (...)

(toegevoegd op 07/12/2016)

Vlaanderen Andere

Prime de 75 % pour la restauration du « petit patrimoine » bruxellois

De façon générale, les nombreux éléments qui améliorent les façades et les jardinets des maisons bruxelloises composent ce que l’on appelle le « petit patrimoine ». Discrets ou plus présents, ces éléments, qui caractérisent l’aspect d’un immeuble et lui confèrent son originalité, enrichissent l’espace public et, (...)

(mis à jour le 21/09/2016)

Brussel Investeringen

10% de subsides en plus pour certaines entreprises...

Une entreprise qui réalise des investissements en Wallonie peut, sous certaines conditions, profiter d'une prime qui couvre jusqu'à 20% du montant d'investissements. Les nouvelles directives prévoient un 'critère sectoriel', sur base duquel on pourrait profiter d'une aide couvrant jusqu'à (...)

(mis à jour le 29/08/2016)

 

Wallonië Andere

La Région paye 50% de votre site web

Le décret e-business prévoit une aide pour la création d’un site web orienté e-business. Le montant de cette prime est de maximum 15.000 euros et ne peut dépasser 50 % des coûts de réalisation du site.

Par site e-business, le décret vise l’espace virtuel qui (...)

(mis à jour le 29/08/2016)


Wallonië Investeringen

La Région donne avantage aux entreprises innovantes

Une entreprise qui réalise des investissements en Wallonie peut, sous certaines conditions, profiter d'un prime qui couvre jusqu'à 20% du montant d'investissements. Les nouvelles directives prévoient un critère 'approche innovante', sur base duquel on pourrait profiter d'une aide couvrant jusqu'à (...)

(mis à jour le 29/08/2016)

Wallonië Innovatie

33 mio euro budget voor strategische transformatiesteun in 2016

De Strategische Transformatiesteun (STS) werd gelanceerd op 1 oktober 2013. Deze maatregel ondersteunt investerings- en opleidingsprojecten in Vlaanderen. Het steunsysteem is, in vergelijking met de vroegere strategische investeringssteun, toegankelijker voor (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Andere

1 mio euro subsidie voor investeringen in hotels

Toerisme Vlaanderen voorziet in 2016 een totaal subsidiebedrag van 1.000.000 euro. Dit bedrag zal verdeeld worden over 53 vergunde hotels, campings, gastenkamers, vakantielogies of vakantiewoningen over heel Vlaanderen. Met deze subsidiemaatregelen wil men Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als een kwaliteitsvolle topbestemming, waar (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Investeringen

Ruim 6 mio euro transformatiesteun voor 7 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende recent strategische transformatiesteun toe aan volgende bedrijven:

- 521.000 euro aan Gardec-S.D.S. nv in Brugge;

- 720.000 euro toe aan Deceuninck nv in Hooglede, voor opleiding personeel naar aanleiding van het bouwen van nieuwe productielijnen op het vlak van PVC-verwerking; (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Andere

16 mio euro budget voor ecologiesteun in 2016

In 2015 werden in het kader van de subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus 150 steunaanvragen goedgekeurd, voor een totaal steunbedrag van ruim 6,1 mio euro en een investeringsbedrag van nagenoeg 77 mio euro. Dit is een sterke afname (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Ecologie

10 mio euro ecologiesteun voor warmtenet Indaver Linkeroever

De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegeven aan het geactualiseerde dossier, reeds in 2014 ingeleid, inzake strategische ecologiesteun voor het bouwen van een warmtenet ter hoogte van Indaver Sleco Linkeroever. Het oorspronkelijke project is aangepast naar 31,6 miljoen euro investeringen, verdeeld over (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Ecologie

Investeringen in de biotechsector gecoördineerd vanuit PMV

Het Biotech Fonds Vlaanderen (BFV) werd in 1994 op initiatief van de Vlaamse overheid opgericht ter stimulering van de biotechsector in Vlaanderen. De Vlaamse Regering beslist nu om het operationele beheer van BFV over te dragen aan (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Investeringen

Ruim 9 mio euro transformatiesteun voor 7 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen maand strategische transformatiesteun toe aan volgende bedrijven:

 

- in het kader van de ingebruikname van nieuwe productie-eenheden voor de productie van de monoklonale antistof Dupilumab en het daarmee gepaard gaande opleidingsprogramma 5 miljoen euro aan (...)

(toegevoegd op 04/07/2016)

Vlaanderen Andere

De nieuwe kmo-groeisubsidie

Sinds 11 mei 2016 kunnen kmo’s genieten van de nieuwe kmo-groeisubsidie. Deze subsidie richt zich op bedrijven die een stapje verder gaan en willen groeien. Dat kan zijn door te innoveren, de internationale activiteiten uit te breiden of door het bedrijf te (...)

(toegevoegd op 04/07/2016)

Vlaanderen Andere

2,7 mio euro transformatiesteun voor 4 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende strategische transformatiesteun toe aan volgende bedrijven:

 

- 803.000 euro strategische transformatiesteun aan Ablynx nv in Gent; (...)

(toegevoegd op 04/07/2016)

 

Vlaanderen Andere

1,64 mio euro voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Limburg

In het kader van 'Locate in Limburg' (EFRO-programma 2014-2020) voorziet de Vlaamse Regering een subsidie van 1,64 miljoen euro. Het project heeft als doel om buitenlandse bedrijven te (...)

(toegevoegd op 04/07/2016)

Vlaanderen Andere

7,5 mio euro Vlaamse steun voor EnergyVille

De Vlaamse Regering kent in het kader van het EFRO-programma 2014-2020 aan de KU Leuven een subsidie toe van 7,5 miljoen euro. Het EFRO-project omvat de verdere uitbouw van het onderzoekscentrum EnergyVille. Dit project stelt de EnergyVille-partners in staat om tegen het einde van dit project (2018) (...)

(toegevoegd op 04/07/2016)

Vlaanderen Ecologie

Prime à l’investissement pour les équipements des camions réduisant la consommation d’énergie ou les émissions sonores

La Région Wallonne a décidé d’octroyer une prime au transport par camions de marchandises pour les équipements visant à réduire la consommation d’énergie ou les émissions sonores. Toute entreprise, c’est-à-dire toute personne physique ou morale possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région Wallonne, peut bénéficier d’un taux d’aide de maximum 30% sur (...)

(mis à jour le 29/06/2016)

Wallonië Investeringen

Mesures de crise pour les entrepreneurs et commerçants bruxellois

Aide aux investissements généraux : une anticipation de la liquidation des tranches 2016 des primes sans attendre la « date anniversaire de la décision » est appliquée automatiquement à tout indépendant ou PME qui (...) 

(mis à jour le 29/06/16)

Brussel Investeringen

SME instrument – Te weinig Belgische subsidieaanvragen!

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. Sinds de opstart (2014) werden, tijdens de periode 2014-2015, in totaal 16.480 voorstellen ingediend voor fase 1 (= haalbaarheidsstudies) en 5.388 voorstellen voor fase 2 (= innovatietrajecten). Hiervan werden er 207 (of 1,3 %) voorstellen ingediend vanuit (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Europa Andere

SME instrument (fase 1) – 50.000 euro Europese steun voor Nyxoah nv

Voor de eerste indienperiode van 2016 ontving de Europese commissie 1995 projectvoorstellen in het kader van het H2020 SME instrument - fase 1 (= haalbaarheidsstudies). Uiteindelijk werden 189 kmo’s geselecteerd uit 26 landen. Voor elk goedgekeurd project ontvangen de deelnemers 50.000 euro subsidies om hun haalbaarheidsstudies te financieren voor nieuwe innovatieve producten die een grote impact zullen hebben op (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Europa Andere

SME instrument (fase 2) – 30 mio euro Europese steun voor Spaanse en Duitse kmo's...

Voor de eerste indienperiode van 2016 ontving de Europese commissie 553 projectvoorstellen in het kader van het H2020 SME instrument - fase 2 (= innovatietrajecten). Uiteindelijk werden 50 kmo’s geselecteerd uit 14 landen. Elk goedgekeurd projectvoorstel ontvangt tot 2.5 miljoen euro steun (5 miljoen euro voor gezondheidsprojecten) om activiteiten zoals demonstratie, (piloot)testen, opschalen, … te financieren en het opstellen van (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Europa Andere

500.000 euros de subsides pour transformation produits agricoles et bois

Pour certains secteurs d’activité comme ceux dans le secteur du bois, de l’agro-alimentaire (viande, lait, céréales, fruits, pommes de terre, etc), une aide complémentaire FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Developpement Rural) peut être accordée pour les investissements en matériel neuf, pour l’acquisition, la construction ou la rénovation des biens immeubles servant au (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonië Investeringen

SME instrument – Hoe worden projecten geëvalueerd?

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. De bijdrage is aantrekkelijk, 70% van de subsidiabele kosten worden vergoed, maar de lat ligt hoog. Voor de periode 2014-2015 lag de gemiddelde succesrate voor fase 1 projectvoorstellen (of haalbaarheidsstudies) op 8 %. Voor fase 2 (of innovatietrajecten) lag de succes rate op (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Europa Andere

SME instrument (fase 1) – volgende deadline is 7 september 2016!

Voor de tweede indienperiode van 2016 ontving de Europese commissie 2005 projectvoorstellen in het kader van het H2020 SME instrument - fase 1 (= haalbaarheidsstudies). De meest populaire topics waren “ICT”, “ICT solutions for health”, “low carbon energy systems” en (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Europa Andere

Subsides jusqu'à 75% pour audits et études énergétiques (AMURE)

Le programme AMURE subsidie un audit énergétique ou une étude de préfaisabilité qui permet d'évaluer la pertinence d'un investissement ou d'élaborer un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique de votre entreprise. Lorsque l'entreprise participe à un accord de branche, le programme AMURE subsidie aussi (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonië Ecologie

Subsides pour grandes entreprises créant un "nouvel établissement"

Les grandes entreprises peuvent encore profiter, pour les investissements qu'elles effectuent, des subsides (élevés) dans le cas d'une "nouvelle activité". Cette "investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique" est défini, entre autres, comme : "Tout investissement dans (...)

(mis à jour le 20/05/16)

 

Wallonië Investeringen

Déduction fiscale pour investissements économiseurs d’énergie

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les titulaires de professions libérales peuvent bénéficier de la déduction pour investissement. Les investissements effectués pendant la période imposable qui se rattachent à l’année de revenus 2015 (exercice d'imposition 2016) et qui répondent aux conditions légales donnent droit à une déduction pour investissement à concurrence de (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonië Ecologie

SME instrument – Te weinig Belgische subsidieaanvragen!

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. Sinds de opstart (2014) werden, tijdens de periode 2014-2015, in totaal 16.480 voorstellen ingediend voor fase 1 (= haalbaarheidsstudies) en 5.388 voorstellen voor fase 2 (= innovatietrajecten). Hiervan werden er 207 (of 1,3 %) voorstellen ingediend vanuit (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

 

Vlaanderen Andere

2,5 mio euro transformatiesteun voor 3 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende strategische transformatiesteun toe aan volgende bedrijven: Chillfis nv in Schoten (700.000 euro), Studio 100 nv in Schelle (593.000 euro) en (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Vlaanderen Andere

SME instrument (fase 1) – 50.000 euro Europese steun voor Nyxoah nv

Voor de eerste indienperiode van 2016 ontving de Europese commissie 1995 projectvoorstellen in het kader van het H2020 SME instrument - fase 1 (= haalbaarheidsstudies). Uiteindelijk werden 189 kmo’s geselecteerd uit 26 landen. Voor elk goedgekeurd project ontvangen de deelnemers 50.000 euro subsidies om hun haalbaarheidsstudies te financieren voor nieuwe innovatieve producten die een grote impact zullen hebben op (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Vlaanderen Andere

Ecologiepremie Plus: aangepaste lijst van gesubsidieerde technologieën

Via de Ecologiepremie Plus kunnen ondernemingen die ecologie-investeringen zullen uitvoeren in het Vlaamse Gewest genieten van een financiële tegemoetkoming. De Vlaamse overheid wil hiermee ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. Enkel technologieën die (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Vlaanderen Ecologie

SME instrument (fase 2) – 30 mio euro Europese steun voor Spaanse en Duitse kmo's...

Voor de eerste indienperiode van 2016 ontving de Europese commissie 553 projectvoorstellen in het kader van het H2020 SME instrument - fase 2 (= innovatietrajecten). Uiteindelijk werden 50 kmo’s geselecteerd uit 14 landen. Elk goedgekeurd projectvoorstel ontvangt tot 2.5 miljoen euro steun (5 miljoen euro voor gezondheidsprojecten) om activiteiten zoals demonstratie, (piloot)testen, opschalen, … te financieren en het opstellen van (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Vlaanderen Andere

SME instrument – Hoe worden projecten geëvalueerd?

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. De bijdrage is aantrekkelijk, 70% van de subsidiabele kosten worden vergoed, maar de lat ligt hoog. Voor de periode 2014-2015 lag de gemiddelde succesrate voor fase 1 projectvoorstellen (of haalbaarheidsstudies) op 8 %. Voor fase 2 (of innovatietrajecten) lag de succes rate op (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Vlaanderen Andere

SME instrument (fase 1) – volgende deadline is 7 september 2016!

Voor de tweede indienperiode van 2016 ontving de Europese commissie 2005 projectvoorstellen in het kader van het H2020 SME instrument - fase 1 (= haalbaarheidsstudies). De meest populaire topics waren “ICT”, “ICT solutions for health”, “low carbon energy systems” en (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Vlaanderen Andere

Strategische transformatiesteun: bezint eer ge begint!

Met de oprichting van het nieuwe Agentschap Innoveren & Ondernemen worden de steunmaatregelen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Voor de strategische transformatiesteun en de strategische ecologiesteun betekent dit (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

 

Vlaanderen Andere

9 mio euro investerings- en opleidingssteun voor 11 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering heeft 569.000 euro strategische transformatiesteun toegekend aan Mercury Flooring nv in Waregem. Mercury Flooring is Europees marktleider voor deurmatten en ingangsmatten voor binnen- en buitentoepassingen. Tevens werd 1,6 miljoen euro (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

 

Vlaanderen Andere

Het Europese SME-instrument voor KMO’s

Het SME-instrument van Horizon 2020 (= Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie) richt zich tot de Europese “top-kmo’s”. Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die inzetten op innovatie, gericht zijn op groei en een internationale impact kunnen hebben. Het SME-instrument wil internationaal georiënteerde bedrijven ondersteunen bij (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

Vlaanderen Innovatie

Investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Voor energiebesparende investeringen in vaste activa in België geldt een aftrekpercentage van (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

Vlaanderen Investeringen

Investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Voor milieuvriendelijke investering in onderzoek en ontwikkeling in België geldt een aftrekpercentage van (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

 

Vlaanderen Investeringen

De vereenvoudigde kmo-portefeuille

De vernieuwde kmo-portefeuille zal nog 2 pijlers bevatten: opleiding en advies. De pijler advies combineert de huidige pijlers advies, internationaal advies en technologieverkenning. Daarnaast zal er afgestapt worden van een steunplafond per pijler. Een kleine onderneming ontvangt voortaan 40% steun met een maximum van (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

Vlaanderen Andere

De nieuwe kmo-groeisubsidie

De nieuwe kmo-groeisubsidie integreert de IWT-starterstudies, het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagement-advies en de aanwervingspremie voor kennismanagers in één nieuw instrument.

Via de kmo-groeisubsidie kunnen kmo's (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

Vlaanderen Andere

Remboursement ou pas? Le Ministre a le dernier mot...

En ce qui concerne l'aide à l'investissement, l'entreprise qui réalise moins de 80% du programme d'investissement perd le bénéfice de la prime. Auparavant certaines entreprises, si elles réalisaient un projet de moins de 500.000 euros, n'étaient pas (...)

(mis à jour le 09/03/2016)

Wallonië Investeringen

Aide à dépanner? En avant les garagistes!

Les secteurs garagistes profitent dans le cadre des aides à l'investissement classiques d'un système assez spécifique. En effet, les investissements pour la carrosserie restent 100% subsidiables, ceux pour les ateliers mécaniques (...)

(mis à jour le 09/03/2016)

Wallonië Investeringen

Vers une réforme des aides à l'emploi

Le 29 janvier 2016, le Gouvernement et les partenaires sociaux wallons ont finalisé l’importante Réforme des aides à l’emploi. Ils ont présenté ensemble les grandes lignes de cet accord à a presse. Deux mesures existantes, qui sont intéressantes pour (...)

(mis à jour le 15/02/2016)

Wallonië Andere

Plus d'un demi-milliard d'euros pour le numérique

Dans le cadre de 'Digital Wallonia' le Gouvernement va en total orienter, sur 4 ans, plus de 500 millions d'euros vers des actions en faveur de la transformation numérique de la Wallonie. Chaque ministre a soumis une première série de mesures concrètes qu'il souhaitait porter dans la stratégie numérique pour la Wallonie avec une estimation budgétaire. Plus de 30 propositions (...)

(mis à jour le 15/02/2016)

Wallonië Innovatie

Reeks Vlaamse subsidiemaatregelen aangepast

De Vlaamse Regering wijzigt een aantal Vlaamse subsidiemaatregelen. Het gaat om o.m. de ecologiepremie, steun voor strategische ecologie-investeringen, strategische transformatiesteun, steun aan ondernemingen die lijden onder openbare werken, steun aan projecten die het ondernemerschap bevorderen, en steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten. Eén en ander is het gevolg van (...)

(toegevoegd op 15/02/2016)

Vlaanderen Andere

Ruim 2 mio euro transformatiesteun voor 4 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende strategische transformatiesteun toe aan volgende ondernemingen: Alpro cva in Wevelgem (1 miljoen euro), Metallo-Chimique nv in Beerse (674.500 euro), Premium Sound Solutions Belgium nv (...)

(toegevoegd op 15/02/2016)

Vlaanderen Andere

300.000 euro subsidie voor onderzoeksproject Imec

De Vlaamse Regering heeft 300.000 euro subsidie toegekend aan het onderzoekscentrum Imec voor deelname aan een gezamenlijk onderzoeksproject met Nederland op het gebied van dunne film photovoltaics. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Duitsland (...)

(toegevoegd op 15/02/2016)

Vlaanderen Innovatie

5 mio euro voor Flanders Make

De Vlaamse Regering kende een bijkomende toelage van 5 miljoen euro toe aan het strategisch onderzoekscentrum Flanders Make. De middelen zijn bedoeld om (...)

(toegevoegd op 15/02/2016)

Vlaanderen Innovatie

Vlaams Fonds voor de Letteren ontvangt 400.000 euro

Vlaanderen en Nederland hebben een overeenkomst getekend om samen het gastlandschap op te nemen op de Frankfurter Buchmesse in 2016. Het Vlaams Fonds voor de Letteren zal voor Vlaanderen zorgen voor (...)

(toegevoegd op 15/02/2016)

Vlaanderen Andere

1,6 mio euro Vlaamse transformatiesteun voor 2 ondernemingen

Op de drempel van 2016 kende de Vlaamse Regering 598.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Silicon Line nv in Hasselt, en 1 mio euro aan Exxon Mobil Petroleum & Chemical bvba in Antwerpen (...)

(toegevoegd op 8/1/2016)

Vlaanderen Investeringen

"Bezint (niet overal even hard) eer ge begint."

Sinds 1/7/2014 is, in het overgrote deel van de subsidiedossiers, de nieuwe Europese regelgeving van kracht die de 'start van het (te subsidiëren) investeringsproject' regelt. Het gaat hier om een uiterst belangrijk item: immers, indien een onderneming een subsidieaanvraag inleidt na het starten van zijn investering, zal zij het recht op een subsidie geheel of gedeeltelijk in rook zien opgaan!(...)

(toegevoegd op 8/1/2016)

Vlaanderen Andere

ESF-Agentschap opgeslorpt

In het kader van de vereenvoudiging van de Vlaamse instellingen, besliste de Vlaamse Regering dat het ESF-Agentschap, dat vroeger o.m. de Europese opleidingssubsidies verstrekte, geïntegreerd werd in het departement Werk en Sociale Economie en de VDAB. Het departement WSE zal (...) 

(toegevoegd op 8/1/2016)

Vlaanderen Andere

Ruim 2 mio euro ecologiepremie voor Nippon Shokubai Europe

Eind 2015 kende de Vlaamse Regering een ecologiepremie van 2,27 miljoen euro toe aan Nippon Shokubai Europe nv in Zwijndrecht, voor meer productiecapaciteit in (...)

(toegevoegd op 8/1/2016)

Vlaanderen Ecologie

Nouveau subside pour entreprises en zone franche

L’aide accordée aux PME consiste en une dispense du versement du précompte professionnel de 25% pour tout nouvel emploi créé suite à un investissement ayant fait l’objet d’une aide régionale au préalable, le tout pendant une période de 2 ans (...)

(mis à jour le 10/12/2015)

Wallonië Investeringen

Hogere subsidie voor middelgrote investeerders in Wallonië

Vlaamse ondernemingen die in het Waalse Gewest investeren en een subsidie wensen te bekomen dienen rekening te houden met een aantal nieuwigheden. Deze nieuwe voorwaarden werden van kracht vanaf 15 november jl. Vooral volgende wijzigingen zijn van belang (...)

(toegevoegd op 03/12/2015)

Vlaanderen Investeringen

Maximum 350.000 euros par entreprise en difficulté

Le Gouvernement wallon a adopté une série de mesures visant à soutenir les entreprises en difficulté. C’est par le biais du renforcement du Centre pour les Entreprises en difficulté et de la mise sur pied d’une procédure accélérée de financement des PME en situation de retournement par (...)

(mis à jour le 10/12/2015)

Wallonië Andere

6 mio euro Vlaamse steun voor 3 ondernemingen

De Vlaamse Regering kende in november 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Eval Europe nv in Zwijnaarde. Aan Exxon Mobil Petroleum (...)

(toegevoegd op 03/12/2015)

Vlaanderen Investeringen

Aides à l'internationalisation simplifiées

Le Gouvernement Wallon a adopté le projet d’arrêté concernant les aides à l’internationalisation des entreprises. Cette réforme offre davantage de flexibilité et de lisibilité aux entreprises (...)

(mis à jour le 10/12/2015)

Wallonië Andere

Aide à l'investissement pour moyennes entreprises augmentée!

Des changements importants ont été effectués par la Région Wallonne en ce qui concerne l'octroi de l'aide à l'investissement. Ces changements entrent en vigueur pour toutes les demandes introduites à partir du 15/11/2015. Les plus importantes nouveautés sont (...)

(mis à jour le 03/12/2015)

Wallonië Investeringen

Réagissez vite : subsides pour très petites entreprises diminués...

Jusqu'ici les très petites entreprises profitaient d'un régime privilégié dans les aides à l'investissement 'classiques'. Elles pouvaient obtenir jusqu'à 18%  du montant de leur investissement, avec une aide de base couvrant jusqu'à 13% (...)

(mis à jour le 17/11/2015)

Wallonië Innovatie

80 billion euros granted from 2014 - 2020 by Horizon2020!

Horizon 2020 is the successor of the European 7th framework programme (FP7, 2007-2013), and is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly 80 billion euros of funding available over 7 years (2014 to 2020). The programme is open to everyone, with (...)

(submitted 26/10/2015)

Europa Innovatie

Wordt verwacht: de kmo-groeisubsidie

Er komt een Kmo-groeisubsidie, niet te verwarren evenwel met de 'kmo-groeipremie', die met ingang van 1 januari 2009 werd opgedoekt. De Kmo-groeisubsidie richt zich op bedrijven met groeiplannen: die innoveren, de internationale activiteiten uitbreiden of (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Andere

Est-ce qu'il est temps pour embellir votre façade?

Les travaux d'embellissement de façade sur des bâtiments de plus de 25 ans peuvent être subsidiés jusqu'à 85% des travaux. Il faut qu'au moins deux tiers du bâtiment soient affectés à du logement. Peut bénéficier de cette prime (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Investeringen

Ruim 4 mio euro strategische transformatiesteun voor vijf Vlaamse bedrijven

De afgelopen twee maanden kende de Vlaamse Regering strategische transformatiesteun toe aan vijf Vlaamse bedrijven: Group Michiels Advanced Materials uit Zele (741.000 euro subsidie), Billiet-Vanlaere (B.V.T.) uit Tielt (850.000 euro), Vandemoortele uit Eeklo (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Investeringen

La Région paye 50.000 euros de votre responsable technologique/promotion/qualité

Si votre entreprise met en oeuvre un projet spécifique, vous pourriez bénéficier d’une aide si la personne que vous engagez est affectée à temps plein , et a le statut de chômeur complet indemnisé ou de demandeur d'emploi inscrit auprès d'Actiris (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

 

Brussel Andere

"Me too?" "No way."

Kmo's kunnen, indien zij in hun bedrijf nieuwe kennis willen opbouwen met het oog op innovatie, in het kader van het IWT een kmo-innovatieproject indienen. Let wel: kopiëren van wat anderen reeds doen - zg. 'me too'-projecten - wordt (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Subsides pour les études de faisabilité jusqu'à 200.000 euros/3 années

A partir du 1/1/2015 il y a l'opportunité d'introduire dans le cadre d'un et unique dossier de subvention 'étude de faisabilité technique' des études 'faisabilités de logiciel', ainsi que des études de 'conseil en marketing stratégique', et des études de conseil en vu d'un transfert de techologie. Les subsides peuvent couvrir     jusqu'à (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

Grote ondernemingen uitgesloten van investeringssteun?

In het najaar van 2014 (maar met inwerkingtreding vanaf 1/7/2014) werden de nieuwe Europese krachtlijnen goedgekeurd, die de steunverlening aan ondernemingen regelen. Voor grote ondernemingen, gelegen in zg. ontwikkelingszones, zijn de wijzigingen erg (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Investeringen

Laissez subventionner votre responsable innovation!

Vous pouvez bénéficier d'une subvention "Responsable de Projet de Recherche (RPR)"pour l'engagement d'un Responsable Innovation Technologique. Cette personne sera  responsable de la conduite d'un projet de recherche au sein de votre entreprise, tel que la conception d'un nouveau produit, l'étude d'un nouveau procédé de fabrication, une recherche ou (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

Vlaamse subsidie voor bedrijven die werkomstandigheden 45-plussers verbeteren

Het (vroeger federale) Ervaringsfonds ondersteunt werkgevers die de kwaliteit van de arbeid van hun 45-plus werknemers verbeteren. Omdat deze materie sinds 2014 toebehoort aan de gewesten, heeft de Vlaamse Regering het koninklijk besluit goedgekeurd dat de aanvraagprocedures (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Andere

100 million d'euros subsides EU pour combats taureaux

Dernière nouvelle: L’industrie des combats de taureaux en Espagne reçoit chaque année plus de 100 millions d’Euros de subventions européennes – malgré le fait que la plupart des citoyens européens, dont 78% d’Espagnols, n’approuvent pas (...)

(mis à jour le 26/10/2015)

Wallonië Andere

Jaarlijks 231 mio euro voor investeerders in zonnepanelen

Vers van de pers: Uit onderzoek blijkt dat het de grote investeerders in zonnepanelen zijn, die het gros van de subsidies (groenestroomcertificaten) opstrijken. Voorbeelden: ING 18.9 mio euro, Katoen Natie 13.4 mio euro, Enfinity 7.2 mio euro, Zonnecentrale Limburg 6.9 mio euro, Groep De Nul (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Ecologie

100 miljoen euro EU-subsidie voor stierengevechten

Vers van de pers: De Spaanse stierengevechtenindustrie krijgt jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan Europese subsidies - ondanks het feit dat de meerderheid van de EU-burgers, waaronder 78% van de Spanjaarden (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)


Vlaanderen Andere

Ik heb een idee. Maar start ik ook een bedrijf? Ja... Nee... Ja... Nee... Ja?

Starters kunnen gebruik maken van het zg. 'starterspakket' van het IWT om de haalbaarheid van hun vernieuwend idee te onderzoeken en een plan op te stellen voor de verdere ontwikkeling van dat idee. Het ondernemingsplan kan (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Is uw idee haalbaar? Zoek het uit met steun van de Vlaamse overheid

Uw bedrijf kan een haalbaarheidsstudie uitvoeren, die leidt tot een duidelijker inzicht in de kansen van een geplande innovatie. Zowel technologische als niet-technologische (bv. economische) aspecten kunnen aan bod komen.

De studie duurt maximaal 12 maanden, en de begroting ervan bedraagt minstens 10.000 euro. De steun bedraagt (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Vetex bouwt eerste solventvrije fabriek in Europa

Het IWT kende vroeger innovatiesteun toe aan Vetex, textielcoater uit Ingelmunster, gespecialiseerd in chemische coatings en laminaten om een stof van specifieke eigenschappen te kunnen voorzien, zoals waterdicht, antistatisch of brandvertragend. Het bedrijf (...)

(toegevoegd op 12/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

EP-Plus: nieuwe lijst van gesubsidieerde technologieën goedgekeurd

Indien uw bedrijf investeert in één van de technologieën die staan vermeld in de nieuw goedgekeurde zg. 'limitatieve technologieënlijst', kan het aanspraak maken op een ecologiepremie. De nieuwe lijst is van kracht vanaf 1/7/2015, en er zijn deze keer (...) 

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Ecologie

Help, de groeipremie-inspecteur komt op bezoek!

Een aantal bedrijven hebben nog dossiers lopen in het kader van de eind 2008 ter ziele gegane groeipremie. Zij dienen, ter gelegenheid van de eindinspectie die in het kader van dergelijk dossier wordt uitgevoerd door de diensten van het Agentschap Ondernemen, enkele belangrijke items goed voor ogen te houden. Voornamelijk (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Investeringen

Subside 'Upgrade' quand vous innovez votre procédé de production

Le subside 'Upgrade', qui peut couvrir jusqu'à 35% des coûts, est octroyé aux entreprises qui mettent en œuvre un projet d'innovation de procédé et/ou un projet d'innovation d'organisation. L'innovation de procédé résulte (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Innovatie

Quand vous adaptez vos installations aux normes Européennes, ou les dépassez...

Il faut que la norme Européenne soit rendue obligatoire depuis moins de trois ans, ou... n'existe pas encore. Il doit s'agir d'un investissement qui porte sur un des domaines suivants (liste à titre indicatif) (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Ecologie

Un Fonds pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de 45 ans et plus.

Les entreprises qui cherchent à améliorer les conditions de travail des travailleurs de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une subvention jusqu'à 9.000 euros par travailleur concerné du fonds de l'expérience professionnelle. Quelques exemples (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Andere

Jusqu'à 80.000 euros d'aide pour vos projets 'verts'

Si l'investissement que vous projetez mène à une amélioration de la qualité de notre environnement, la Région de Bruxelles-Capitale vous propose jusqu’à 80.000 euros

d’aides pour vos projets “verts”. Il faut qu'il s'agit d'un des domaines suivants (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Ecologie

Il faut impérativement introduire le dossier de subsides avant le début des travaux!

Il faut entendre par «début des travaux» : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier.                     

Les préparatifs (...) 

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Investeringen

Aides à la recherche industrielle ou développement expérimental

Les aides à la recherche et à l’innovation technologique de la Région peuvent être sollicitées pour tout projet de recherche industrielle ou de développement expérimental, et sont octroyées sous forme de subvention ou d’avance récupérable, couvrant 40% (grandes entreprises) à 70% (PME) des dépenses dans le cadre d'un projet de R&D (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

La Région encourage le transport combiné

Comme en Flandre, la Région favorise le développement de l'usage du transport combiné (rail-route et fleuve-route). Cette prime permet de financer (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Ecologie

La Bourse Innovation

Si vous désirez réaliser un projet innovant et vous manquez de moyens, la Région peut vous octroyer une subvention "Bourse Innovation".

Un Comité de sélection évalue les projets. La bourse innovation couvre au plus (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

La facture de la création de votre nouveau site web payé par la Région

Afin d'inciter les entreprises à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, une prime a été mise en place aux PME qui font appel à un consultant pour étudier, conseiller ou assurer la gestion, le suivi ou la mise en place de projets e-business. Les activités subventionnées sont (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Andere

Ontwikkelingszones 2014-2020 door Europa goedgekeurd

Op 16 september jl. keurde de Europese Commissie de Belgische kaart van zg. 'ontwikkelingszones' goed. De ontwikkelingszones bevatten de gemeenten waarbinnen ondernemingen van een hogere overheidssteun kunnen genieten. Ook is het zo dat grote ondernemingen in het kader van bepaalde soorten subsidies enkel in aanmerking komen voor steun indien zij (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Andere

3.250 euros de subside directe par nouveau emploi

La Région Wallonne accorde des primes aux PME et aux micro-entreprises pour tout nouvel emploi créé. Cette prime à l’emploi, dont le montant est de 3.250 euros par nouvel emploi créé (5.000 euros pour le premier travailleur), peut être octroyée tant aux personnes physiques que morales (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Andere

Primes FEDER: plus facilement vers 100.000 euros/emploi créé... et plus

Contrairement à la période précédente où l’aide totale était limitée à 75.000 euro par emploi créé, la limitation porte maintenant uniquement sur les aides de base et le complément d’emploi. Ce qui permet à une entreprise innovante, par exemple (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Investeringen

Primes à l'investissement cofinancées par l'Europe (FEDER)

Les nouvelles directives dans le cadre des investissements réalisés par des entreprises dans les zones de développement et cofinancés par l'Europe, qui peuvent profiter d'un subside jusqu'à 35% du montant               investi (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Investeringen

De Ecologiepremie Plus

Bedrijven die in Vlaanderen bepaalde ecologische investeringen doen kunnen een steun aanvragen onder de vorm van de Ecologiepremie Plus. Het belangrijkste verschil met de Ecologiepremie Call is dat indien men voldoet aan de voorwaarden, de steun wordt toegekend. Het betreft hier bijgevolg niet langer een wedstrijdformule (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Ecologie

Oog voor leeftijd? Duwtje in de rug.

Het Ervaringsfonds betreft een federaal begrotingsfonds om de arbeidsomstandigheden voor 45-plussers te verbeteren en ze bijgevolg langer aan het werk te houden. Bedrijven die een personeelsbeleid voeren met oog voor leeftijd, krijgen (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Andere

Het Vlaamse EFRO-Programma 2014-2020

In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO keurde de Vlaamse Regering het nieuwe meerjarenprogramma 2014-2020 goed. Voor deze periode zal het EFRO beschikken over 173,5 mio euro. De subsidies kunnen oplopen tot 40% (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

 

Vlaanderen Andere

Agentschap Ondernemen en IWT worden één

Uit de beslissingen van de Vlaamse Regering dd. 18 september jl.: Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet de integratie van het Agentschap Ondernemen en het IWT in het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering (...)

(toegevoegd 15/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Vergoeding voor fruittelers na Russisch importverbod

Uit de beslissingen van de Vlaamse Regering dd. 2 oktober jl.: Op 7 augustus 2014 vaardigde de Russische Federatie een importverbod uit voor bepaalde voedingsproducten. Dit verbod had belangrijke gevolgen voor de Belgische landbouwers, de fruittelers in het bijzonder. De Europese Commissie vaardigde al snel een Verordening uit met tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Andere

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)