Receive our newsletter

Flanders Other


50.000 euro subsidie voor hotels e.a. toeristische logies

Sinds 01/04/2017 is een nieuw logiesbesluit van kracht, waardoor subsidies kunnen worden toegekend aan hotels e.a. toeristische logies. De investeringssubsidie die u kan verkrijgen bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en de werken, en kan nooit hoger zijn dan 50.000 euro. Let wel, de minimuminvestering die u moet uitvoeren is 5.000 euro en de facturen die in aanmerking komen zijn enkel deze met een bedrag van minstens 250 euro.

In lijn met de beleidskeuzes komen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

Een subsidieaanvraag bij Toerisme Vlaanderen kan ingediend worden vanaf 1 januari 2018 tot uiterlijk 30 april 2018.

Let wel: indien u met investeringsplannen zit dient u zich er terdege van bewust te zijn dat de facturen die u ontvangt vooraleer uw dossier is ingediend niet zullen gesubsidieerd worden! Voor alle vragen met betrekking tot deze nieuwe subsidie: contacteer ons.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)