Receive our newsletter

Flanders Other


810.000 euro subsidie voor het Limburgse EFRO-project ‘Program & Transformatie Management’

Doelstelling van dit project in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 is het realiseren van een betere afstemming en samenwerking op het vlak van ondernemerschap, met de bedoeling zo tot meer synergiën en een efficiëntere werking te komen. De beoogde veranderingen zullen gevolgen hebben voor de vermarkting van innovaties, de invoering van nieuwe business modellen, de samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen, het bewerken van nieuwe internationale markten met groeipotentieel, het efficiënter werken met materialen en energie, en met het menselijk potentieel. 

Receive our newsletter