Receive our newsletter

Flanders Innovation


Agentschap Ondernemen en IWT worden één

Uit de beslissingen van de Vlaamse Regering dd. 18 september jl.- Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet de integratie van het Agentschap Ondernemen en het IWT in het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het besluit goed over de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap IWT en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Over dit besluit wordt nu eerst nog advies ingewonnen van een aantal diensten en organismen.

Receive our newsletter