Receive our newsletter

Flanders Other


De nieuwe kmo-groeisubsidie

De nieuwe kmo-groeisubsidie integreert de IWT-starterstudies, het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagement-advies en de aanwervingspremie voor kennismanagers in één nieuw instrument.

Via de kmo-groeisubsidie kunnen kmo's 50% (tot 25.000 euro) steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Voor het verwerven van de kennis kunnen kmo’s kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen, of om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn. De kmo-groeisubsidie kan aangevraagd worden door een dossier in te dienen bij het Agenschap voor Innoveren en Ondernemen.

De kmo-groeisubsidie kan bovenop de kmo-portefeuille en andere steuninstrumenten (cfr. strategische transformatiesteun) van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aangevraagd worden.

Receive our newsletter