Receive our newsletter

Flanders Other


Ervaringsfonds

Het Ervaringsfonds betreft een federaal begrotingsfonds om de arbeidsomstandigheden voor 45-plussers te verbeteren en ze bijgevolg langer aan het werk te houden. Bedrijven die een personeelsbeleid voeren met oog voor leeftijd, krijgen dus een duwtje in de rug.

Aanvragen kunnen betrekking hebben op de volgende acties:

                         1. Meten (in kaart brengen van de werkbaarheid):


                                   - door een arbeidsgeneesheer – preventieadviseur;


                                   - door middel van een door de overheid goedgekeurd meetinstrument;


                         2. Analyseren van de werkomgeving, detecteren van factoren (risico’s) die verbeterd kunnen                              worden:


                                   - door een arbeidsgeneesheer / preventieadviseur;


                                   - door middel van een door de overheid goedgekeurd meetinstrument;


                         3. Verbeteren: de (toekomstige) problemen omtrent gezondheid en welzijn concreet                                              aanpakken (d.i. verminderen van psychosociale belasting, verminderen van fysische                                          belasting, vermijden van beroepsziekten):

 
                                    - ergonomische verbeteringen:


                                           a. verminderen routinematige bewegingen;


                                           b. verminderen heffen en tillen;


                                           c. verminderen fysieke belasting


                                          Vb. aanpassing van de werkpost door installatie van een vacuümlift of heftafel,                                                   opleiding in het gebruik hiervan, hulpmiddelen zoals een ergonomische poetskar,                                              in hoogte aanpasbare tafels, werkpostaanpassingen, opleiding/vorming/                                                              begeleiding bij heffen en tillen etc.

  
                                    - aangepast personeelsbeleid:


                                          a. functiewijziging (jongere collega’s nemen bepaalde taken over en de oudere                                                     werknemer krijgt nieuwe taken; de opleiding die de oudere werknemer                                                                 moet volgen om te kunnen fungeren in zijn nieuwe functie);


                                          b. competentieverhoging;


                                          c. omscholing tot coach;


                                          d. motivatieverhoging, omgaan met verandering/vernieuwing;


                                          e. functie op maat.

De maximale steun per aanvraag bedraagt 100.000 euro; de maximum duurtijd van het project is 24 maanden.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)