Receive our newsletter

Flanders Other


ESF-Agentschap opgeslorpt

In het kader van de vereenvoudiging van de Vlaamse instellingen, besliste de Vlaamse Regering dat het ESF-Agentschap, dat vroeger o.m. de Europese opleidingssubsidies verstrekte, geïntegreerd werd in het departement Werk en Sociale Economie en de VDAB. Het departement WSE zal bijgevolg het nieuwe Operationeel Programma 2014-2020 uitvoeren; het ESF-Agentschap zal wat overblijft van het Operationeel Programma 2007-2013 verder afwerken. De personeelsleden van het ESF-Agentschap gaan over naar het departement Werk en Sociale Economie. 

(toegevoegd op 8/1/2016)

Receive our newsletter