Receive our newsletter

Flanders Other


Het Vlaamse EFRO-Programma 2014-2020

In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO keurde de Vlaamse Regering het nieuwe meerjarenprogramma 2014-2020 goed. Voor deze periode zal het EFRO beschikken over 173,5 mio euro. De subsidies kunnen oplopen tot 40% (...)

 

In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO keurde de Vlaamse Regering recent het nieuwe meerjarenprogramma 2014-2020 goed. Voor deze periode zal het EFRO beschikken over 173,5 mio euro. De subsidies kunnen oplopen tot 40% en kunnen ook infrastructuurwerken omvatten. Naast overheden en parastatale organismen kunnen hier ook private ondernemingen intekenen. Vier zg. prioriteitsassen werden afgebakend:

  • prioriteitsas 1: stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • prioriteitsas 2: versterken van het concurrentievermogen van kmo's
  • prioriteitsas 3: bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie
  • prioriteitsas 4: bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Vanaf eind 2015 worden door de Vlaamse overheid de eerste concrete 'oproepen' gelanceerd. Subsidies kunnen oplopen tot 40%, en kunnen ook infrastructuurwerken omvatten. Meer info omtrent de nieuwe oproepen treft u later aan op deze site.

Het laatste wapenfeit is hier tot dusver de goedkeuring op 25 september jl. door de Vlaamse Regering van de structuur waarin zal worden gewerkt en waarbinnen de subsidie-oproepen zullen worden opgesteld. Een Besluit werd goedgekeurd, dat het Comité van Toezicht, de managementautoriteit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds de machtiging geeft om oproepen te maken die staatssteun conform zijn. Het creëert ook een juridische grondslag voor kennisgeving en aanmelding van de verleende steun.

Nu is het dus nog wachten op de concrete oproepen. Deze vindt u hier van zodra ze gelanceerd zijn.

Receive our newsletter