Receive our newsletter

Flanders Other


Hinderpremie voor kleine ondernemingen

De Vlaamse Regering heeft een uitvoeringsbesluit goedgekeurd bij het decreet over het toekennen van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. We houden u hier op de hoogte van de details, op het ogenblik van het van kracht worden ervan.

Receive our newsletter