Receive our newsletter

Flanders Investments


Hogere subsidie voor middelgrote investeerders in Walloniƫ

Vlaamse ondernemingen die in het Waalse Gewest investeren en een subsidie wensen te bekomen dienen rekening te houden met een aantal nieuwigheden. Deze nieuwe voorwaarden werden van kracht vanaf 15 november jl. Vooral volgende wijzigingen zijn van belang:
- middelgrote ondernemingen, niet gelegen in een zg. ontwikkelingszone, zullen voortaan van een hogere steun kunnen genieten, nl. 10% in de plaats van 6,5% van het investeringsbedrag;
- kleine en middelgrote ondernemingen die extra werkgelegenheid creëren zullen buiten ontwikkelingszone van een hogere bijkomende steun kunnen genieten, die vanaf nu kan oplopen tot 6% van het investeringsbedrag;
- de 'bijzondere' criteria werden hergedefinieerd. Voortaan wordt er extra steun toegekend in geval van innovatie en internationalisering, en ook is er voorzien in een sectorieel criterium;
- vanaf nu zijn alle ondernemingen verplicht minstens 80% van het ingeleide investeringsprogramma ook te realiseren, willen zij de toegekende subsidie niet verliezen;
- slecht nieuws voor de zg. 'très petites entreprises': deze categorie komt te vervallen, en wordt ingebouwd in de categorie van de 'petites entreprises', wat in de meeste gevallen tot een lagere effectieve steun zal leiden.

Receive our newsletter