Receive our newsletter

Flanders Innovation


Ik heb een idee. Maar start ik ook een bedrijf? Ja... Nee... Ja... Nee... Ja?

Starters kunnen gebruik maken van het zg. 'starterspakket' van het IWT om de haalbaarheid van hun vernieuwend idee te onderzoeken en een plan op te stellen voor de verdere ontwikkeling van dat idee. Het ondernemingsplan kan hier deel van uitmaken. Dergelijk starterspakket kan slechts eenmaal toegekend worden aan een starter.

 

De steun kan oplopen tot 25.000 euro (50% van de kosten); indien er wordt samengewerkt met een derde, kunnen kosten worden voorgelegd tot 100.000 euro, die eveneens voor 50% worden gesubsidieerd.

Receive our newsletter