Receive our newsletter

Flanders Investments


Investeringssteun voor strategische transformatieprojecten

De Vlaamse overheid heeft met ingang van 1/10/2013 essentiële wijzigingen doorgevoerd in de subsidies die zij verstrekt ten gunste van bedrijven die grote investeringsprojecten uitvoeren. Het betreft hier investeringen die de 1 mio euro overschrijden, uit te voeren in drie jaar. Bedrijven die dergelijke projecten uitvoeren kunnen een subsidieaanvraag inleiden, die wordt beoordeeld aan de hand van een lijst van parameters, waarbij innovatie, duurzaamheid en internationalisering centraal staan.

Aan de hand van het voorleggen van een zg. transformatieplan dient te worden geïllustreerd dat het project een 'transformerend karakter' heeft. D.w.z. dat eenvoudige, periodiek terugkerende investeringen door de Vlaamse overheid niet langer gesubsidieerd worden.

Tevens dient de aanvragende ondernemingen het stimulerende karakter van de overheidssteun aan te tonen, middels een vergelijking tussen de investeringen/opleidingen die in elk geval (dus ook zonder de steun) zouden doorgaan, versus de extra investeringen/opleidingen.

 

De maximumsubsidie bedraagt 10% van het subsidiabele investeringsbedrag. De maximum steun die een onderneming kan ontvangen is begrensd tot 1 mio euro op drie jaar.

 

Belangrijk: de investeringen resp. opleidingen mogen niet starten vóór het dossier werd ingeleid! Ten gevolge van een strenger worden van de Europese richtlijnen geldt sinds 1/7/2014 ook een bestelbon als bewijs van start van een investering. 

Receive our newsletter