Receive our newsletter

Flanders Innovation


Is uw idee haalbaar? Zoek het uit met steun van de Vlaamse overheid

Uw bedrijf kan een haalbaarheidsstudie uitvoeren, die leidt tot een duidelijker inzicht in de kansen van een geplande innovatie. Zowel technologische als niet-technologische (bv. economische) aspecten kunnen aan bod komen.

De studie duurt maximaal 12 maanden, en de begroting ervan bedraagt minstens 10.000 euro. De steun bedraagt 50% van de kosten die met de studie gepaard gaan, met een maximum van 25.000 euro. Het steunplafond kan verhoogd worden tot 50.000 euro indien er wordt samengewerkt met partners. Er moet dan minstens 25% worden uitbesteed. De studie duurt maximaal 12 maanden, en de begroting ervan bedraagt minstens 10.000 euro.

Per kalenderjaar kan een onderneming 2 haalbaarheidsstudies voorleggen ter subsidiëring.

Receive our newsletter