Receive our newsletter

Flanders Other


Nieuwe wettelijke basis voor onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies

De bestaande subsidieregelingen ten gunste van projecten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) lopen in principe tot 5/10/2017. Tot dan loopt de goedkeuring door de Europese Commissie. Daarom heeft de Vlaamse Regering nu principieel drie nieuwe besluiten goedgekeurd ter vervanging van het O&O-besluit: regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen; regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen; en regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten met het oog op de uitvoering van (post)doctoraatsonderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties in Vlaanderen. Deze regelingen zijn vandaag nog niet van kracht: de Raad van State moet zich er nog over uitspreken. Meer info volgt later op deze site.

Receive our newsletter