Receive our newsletter

Flanders Other


Nieuwe wettelijke basis voor onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies

De bestaande subsidieregelingen ten gunste van projecten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) lopen in principe tot 5/10/2017. Tot dan loopt de goedkeuring door de Europese Commissie. Daarom heeft de Vlaamse Regering nu principieel drie nieuwe besluiten goedgekeurd ter vervanging van het O&O-besluit: regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen; regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen; en regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten met het oog op de uitvoering van (post)doctoraatsonderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties in Vlaanderen. Deze regelingen zijn vandaag nog niet van kracht: de Raad van State moet zich er nog over uitspreken. Meer info volgt later op deze site.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)