Receive our newsletter

Flanders Other


Reeks Vlaamse subsidiemaatregelen aangepast

De Vlaamse Regering wijzigt een aantal Vlaamse subsidiemaatregelen. Het gaat om o.m. de ecologiepremie, steun voor strategische ecologie-investeringen, strategische transformatiesteun, steun aan ondernemingen die lijden onder openbare werken, steun aan projecten die het ondernemerschap bevorderen, en steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten. Eén en ander is het gevolg van de samensmelting van het Agentschap Ondernemen met het IWT. Het ontwerpbesluit werd nu eerst voorgelegd aan de Raad van State. Meer info treft u op onze site na definitieve goedkeuring.

(toegevoegd 15/02/2016)

Receive our newsletter