Receive our newsletter

Flanders Innovation


Ruim 8 mio euro transformatiesteun aan 8 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen twee maanden aan volgende ondernemingen strategische investerings- en opleidingssteun toe:

- 513.000 euro aan Voeders Ostyn nv in Roeselare. Het bedrijf produceert meelvoeders voor zelfstandige varkenskwekers, en investeert in een productietoren met nieuwe machines, installaties, uitrusting en ICT-infrastructuur;

- 680.000 euro aan Green Logix Cogeneration BVBA in Lommel. Green Logix Cogeneration is actief in de ontwikkeling en de bouw van volledig geïntegreerde lokale energieproductiesites door de gecombineerde productie van groene elektriciteit en warmte bestemd voor industriële eindafnemers.;

- 929.000 euro aan Ecochem International nv in Willebroek. De steun is bedoeld voor de integratie van de bedrijfsactiviteiten en het intensifiëren van de centralisatie van alle activiteiten in Willebroek, door middel van een investeringsplan van 10 miljoen euro voor investeringen en 1,2 miljoen euro voor opleidingen. De investeringen omvatten onder meer de sluiting van de productievestiging in Offenbach en de integratie van deze productie in Willebroek, sluiting van de vestigingen in Israël en Frankrijk om de productie van brandbluspoeders, wateradditieven en brandblusschuimen over te hevelen naar Willebroek en integratie van alle vennootschappen in een nieuw R&D-, kwaliteits- en brandtestlabo in Willebroek;

- 902.000 euro aan Umicore nv in Brussel;

- 736.500 euro aan Snack Food Poco Loco nv in Roeselare;

- 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Daikin Europe nv in Oostende;

- 750.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Dingemans Mout nv in Stabroek;

- 2 miljoen euro aan Agristo nv in Harelbeke. De hoofdactiviteit bestaat uit de productie en distributie van diepgevroren aardappelproducten. 

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)