Receive our newsletter

Europe Other


SME instrument (fase 2) – 30 mio euro Europese steun voor Spaanse en Duitse kmo's...

Voor de eerste indienperiode van 2016 ontving de Europese commissie 553 projectvoorstellen in het kader van het H2020 SME instrument - fase 2 (= innovatietrajecten). Uiteindelijk werden 50 kmo’s geselecteerd uit 14 landen. Elk goedgekeurd projectvoorstel ontvangt tot 2.5 miljoen euro steun (5 miljoen euro voor gezondheidsprojecten) om activiteiten zoals demonstratie, (piloot)testen, opschalen, … te financieren en het opstellen van een gedetailleerd businessplan voor hun nieuw product.

Spaanse kmo’s (14) waren het meest succesvol en konden in totaal 15.4 miljoen euro subsidies bemachtigen, gevolgd door de Duitse kmo’s (8) met 14.8 miljoen euro. De meeste projecten werden ingediend onder de topic “ICT”, gevolgd door “transport and smart cities”, “low carbon and energy efficiency” en “sustainable food production”.

Vanuit België werden 7 projectvoorstellen ingediend, waarvan geen enkele werd goedgekeurd.

Receive our newsletter