Receive our newsletter

Flanders Other


SME instrument – Hoe worden projecten geëvalueerd?

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. De bijdrage is aantrekkelijk, 70% van de subsidiabele kosten worden vergoed, maar de lat ligt hoog. Voor de periode 2014-2015 lag de gemiddelde succesrate voor fase 1 projectvoorstellen (of haalbaarheidsstudies) op 8 %. Voor fase 2 (of innovatietrajecten) lag de succes rate op 6 %. De projecten dienen dus degelijk ingeleid en verdedigd te worden!

 

Cijfers tonen aan dat slechts 15 % van de projectvoorstellen die vallen onder fase 1 boven de threshold (= minimumscore om subsidie te kunnen ontvangen) scoren. Voor fase 2 is dit 35 %. Dit percentage ligt hoger omdat veel bedrijven eerst een voorstel indienen onder fase 1 en na succesvolle afronding ervan overgaan naar fase 2.

 

Hoe worden de projecten geëvalueerd en hoe hoog moet er gescoord worden?

Projecten worden steeds beoordeeld op de volgende parameters:

-          Excellentie (innovatief, beter dan alternatieven, nieuw voor Europa, nieuwe marktopportuniteiten, value for money, innovatie pakt EU/wereldwijde uitdagingen aan, …)

-          Impact (er is vraag vanuit de markt, grote impact van de innovatie op groei van de onderneming, grote impact op de markt, …)

-          Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie (beschikken over de nodige resources, realistisch implementatieplan, …)

 

Voor fase 1 projectvoorstellen moet er voor elke parameter minimum 4/5 gescoord worden. De totale score moet minimum 13/15 zijn. Voor fase 2 projectvoorstellen moet er voor de parameter impact minimum 4/5 gescoord worden, voor de andere parameters minimum 3/5. De totale score moet minimum 12/15 zijn. Bij ranking van projectvoorstellen met dezelfde score krijgen de projecten met de hoogste score voor impact voorrang.

 

Om te weten of uw innovatie/projectvoorstel in aanmerking zou komen voor het subsidiekanaal van H2020 voor kmo’s: contacteer ons!

Receive our newsletter