Receive our newsletter

Flanders Other


SME instrument – Hoe worden projecten geëvalueerd?

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. De bijdrage is aantrekkelijk, 70% van de subsidiabele kosten worden vergoed, maar de lat ligt hoog. Voor de periode 2014-2015 lag de gemiddelde succesrate voor fase 1 projectvoorstellen (of haalbaarheidsstudies) op 8 %. Voor fase 2 (of innovatietrajecten) lag de succes rate op 6 %. De projecten dienen dus degelijk ingeleid en verdedigd te worden!

 

Cijfers tonen aan dat slechts 15 % van de projectvoorstellen die vallen onder fase 1 boven de threshold (= minimumscore om subsidie te kunnen ontvangen) scoren. Voor fase 2 is dit 35 %. Dit percentage ligt hoger omdat veel bedrijven eerst een voorstel indienen onder fase 1 en na succesvolle afronding ervan overgaan naar fase 2.

 

Hoe worden de projecten geëvalueerd en hoe hoog moet er gescoord worden?

Projecten worden steeds beoordeeld op de volgende parameters:

-          Excellentie (innovatief, beter dan alternatieven, nieuw voor Europa, nieuwe marktopportuniteiten, value for money, innovatie pakt EU/wereldwijde uitdagingen aan, …)

-          Impact (er is vraag vanuit de markt, grote impact van de innovatie op groei van de onderneming, grote impact op de markt, …)

-          Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie (beschikken over de nodige resources, realistisch implementatieplan, …)

 

Voor fase 1 projectvoorstellen moet er voor elke parameter minimum 4/5 gescoord worden. De totale score moet minimum 13/15 zijn. Voor fase 2 projectvoorstellen moet er voor de parameter impact minimum 4/5 gescoord worden, voor de andere parameters minimum 3/5. De totale score moet minimum 12/15 zijn. Bij ranking van projectvoorstellen met dezelfde score krijgen de projecten met de hoogste score voor impact voorrang.

 

Om te weten of uw innovatie/projectvoorstel in aanmerking zou komen voor het subsidiekanaal van H2020 voor kmo’s: contacteer ons!

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)