Receive our newsletter

Flanders Other


SME instrument – Te weinig Belgische subsidieaanvragen!

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. Sinds de opstart (2014) werden, tijdens de periode 2014-2015, in totaal 16.480 voorstellen ingediend voor fase 1 (= haalbaarheidsstudies) en 5.388 voorstellen voor fase 2 (= innovatietrajecten). Hiervan werden er 207 (of 1,3 %) voorstellen ingediend vanuit België voor fase 1 en 70 (of 1,3 %) voor fase 2. Uiteindelijk werden hiervan 16 voorstellen goedgekeurd voor fase 1, en 2 voorstellen voor fase 2. In vergelijking met het aantal voorstellen ingediend door de koplopers Spanje (15 %), Italië (18 %) en het Verenigd Koninkrijk (9 %) hinkt België dus ver achterop.

De koplopers Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk konden samen nagenoeg de helft van het totale budget dat ter beschikking was voor fase 1 binnenhalen, wat overeenkomt met ongeveer 33 mio euro. Voor fase 2 konden ze samen 38 % van het totale budget bemachtigen ofwel 205,5 mio euro. Belgische top-kmo’s missen dus opportuniteiten!  

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)