Receive our newsletter

Europe Other


SME instrument – Te weinig Belgische subsidieaanvragen!

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. Sinds de opstart (2014) werden, tijdens de periode 2014-2015, in totaal 16.480 voorstellen ingediend voor fase 1 (= haalbaarheidsstudies) en 5.388 voorstellen voor fase 2 (= innovatietrajecten). Hiervan werden er 207 (of 1,3 %) voorstellen ingediend vanuit België voor fase 1 en 70 (of 1,3 %) voor fase 2. Uiteindelijk werden hiervan 16 voorstellen goedgekeurd voor fase 1, en 2 voorstellen voor fase 2. In vergelijking met het aantal voorstellen ingediend door de koplopers Spanje (15 %), Italië (18 %) en het Verenigd Koninkrijk (9 %) hinkt België dus ver achterop.

De koplopers Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk konden samen nagenoeg de helft van het totale budget dat ter beschikking was voor fase 1 binnenhalen, wat overeenkomt met ongeveer 33 mio euro. Voor fase 2 konden ze samen 38 % van het totale budget bemachtigen ofwel 205,5 mio euro. Belgische top-kmo’s missen dus opportuniteiten!  

Receive our newsletter