Receive our newsletter

Flanders Other


Strategische transformatiesteun: bezint eer ge begint!

Met de oprichting van het nieuwe Agentschap Innoveren & Ondernemen worden de steunmaatregelen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Voor de strategische transformatiesteun en de strategische ecologiesteun betekent dit dat vanaf 1 april 2016 de vroegst mogelijke startdatum, de kmo-definitie en de uitbetaling van de eerste schijf worden aangepast. Voor de ecologiepremie-plus gaan dezelfde wijzigingen in op 1 juli 2016.

 1.    De vroegst mogelijke startdatum

De aanvraag moet worden ingediend vóór de start van het transformatieproject. Voor aanvragen vanaf 1 april 2016 is de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend. De aanvraag moet dus in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen of opleidingen werkelijk starten, worden ingediend.

 2.   De interpretatie van de kmo-definitie.

De interpretatie van de kmo-definitie vindt u via deze link. Belangrijk hierbij is dat voor de bepaling van de bedrijfsgrootte zal worden gekeken naar de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening. Bij de steunaanvraag moet de onderneming het blokdiagram over de aandeelhoudersstructuur invullen. Het standaard blokdiagram vindt u via volgende link.

3.   De uitbetaling van de eerste schijf.

Projecten zullen niet langer een eerste schijf kunnen aanvragen bij de start van hun project maar enkel als kan aangetoond worden dat er 30% van hun opleidingen of investeringen voltooid zijn.

 

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)