Receive our newsletter

Flanders Innovation


Tot 85 % van uw innovatieve opleidingen terugbetaald door het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid zetten zich ook in 2017, samen met partners uit de private sector, in om de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en de tewerkstelling te verhogen. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen dan ook nieuwe aanvragen ingediend worden voor ‘call 395: Opleiding in bedrijven’. Hiermee kunnen ondernemingen tot 85 % van de kost voor opleidingen die kaderen binnen ‘bedrijfsinnovatie opleidingen’ gesubsidieerd krijgen.

Op basis van een strategisch plan geeft het bedrijf aan waar deze op middellange termijn naartoe wil en welke innovaties hiervoor gepland worden. Ter ondersteuning van deze strategische en innovatieve groei van de onderneming dient er ook een opleidingsplan opgesteld te worden. Dit opleidingsplan geeft aan welke opleidingen nodig zijn om de groei waar te kunnen maken. Het zijn dan ook deze opleidingen die gesubsidieerd worden.

Dit alles kadert in de Europa 2020 doelstelling smart, sustainable inclusive and non-discriminatory employment market. Via financiële steun voor opleidingen worden KMO’s en grote bedrijven (ook organisaties uit de social profit) gestimuleerd een of meerdere werkpunten uit het programma te helpen verwezenlijken.

Naast de bedrijfsinnovatieve opleidingen kunnen ook subsidies aangevraagd worden voor opleiding die volgende thema’s uitbouwen:

Digitale competenties

Geletterdheid

Sociale vaardigheden

Er worden subsidies voorzien vanuit het ESF en de Vlaamse overheid die kan oplopen tot 85 % van het subsidiabel bedrag, met een maximum van 100 000 euro per project. De duur van het gesubsidieerde project kan tot 12 maanden bedragen.

Er wordt een nieuwe oproep voorzien tussen 1 oktober en 22 december 2017, waarna kan gestart worden op 1 april 2018.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)