Receive our newsletter

Flanders Innovation


U innoveert? Dan heeft de kerstman een pakje voor u.

Nu de strategische transformatiesteun, die aan investerende en opleidende ondernemingen wordt verstrekt, twee jaar bestaat, heeft de Vlaamse overheid op basis van de opgedane ervaring het systeem aangepast. Vooral wordt er in het gloednieuwe beoordelingskader meer waarde gehecht aan innovatie. Innoverende ondernemingen maken voortaan meer kans op subsidie. Wie daarentegen niet innoveert, wordt uitgesloten van steun.

Voortaan wordt een subsidieaanvraag – waarbij u 10% steun kan genieten op uw investeringsbedrag, en zelfs 25% op uw opleidingsbudget (incl. personeelskosten) - in twee fasen beoordeeld:

-          In fase 1 wordt het project beoordeeld, met name de mate waarin het innovatief is; en ook de kwaliteit van het projectmanagement.

Een project dat hier niet minstens de vereiste basisscore haalt, wordt negatief geadviseerd.

-          In fase 2 wordt eerst de onderneming beoordeeld, met name op basis van drie parameters:

  • Versterking van de onderneming;
  • Internationalisering;
  • Interne verduurzaming.

Belangrijk is dat van de hierboven genoemde parameters ‘internationalisering’ en ‘interne verduurzaming’ er slechts op één van de twee de minimumscore moet behaald te worden.

Vervolgens wordt de impact op de Vlaamse economie beoordeeld:

  • Kennisoverdracht en spillover effecten;
  • Samenwerkingsverbanden en clustervorming;
  • Groei van indirecte tewerkstelling;
  • Verduurzaming van de Vlaamse economie.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)