Receive our newsletter

Flanders Other


Uw afschrijvingen gesubsidieerd? Ja, indien u personeel opleidt.

Vele ondernemingen verliezen uit het oog dat de strategische transformatiesteun die door de Vlaamse overheid wordt toegekend, niet enkel geldt voor investeringen, maar ook voor opleidingen. Het is zelfs zo dat grote ondernemingen meestal enkel in aanmerking komen voor de opleidingssteun.

Volgende opleidingskosten worden gesubsidieerd:

-          personeelskosten van de opgeleiden (de totale loonkost, dus met inbegrip van sociale lasten!);

-          personeelskosten van de opleiders (eveneens de totale loonkost);

-          verplaatsingskosten van opgeleiden en opleiders;

-          afschrijvingen van de machines en uitrusting, gebruikt tijdens de opleiding (in geval van een dure machine en een complexere opleiding kan dit bedrag hoog oplopen);

-          kosten van diensten voor begeleiding en advies;

-          andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden.

U kan van deze steun genieten indien u een transformatieproject uitvoert (zie elders op deze site, - vooral het innovatieve, verduurzamende en/of internationaliserende karakter van uw project zijn doorslaggevend).

De subsidie kan oplopen tot 25% van de bovenvermelde kosten!

Bij vragen: contacteer ons.

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)