Receive our newsletter

Flanders Other


Vlaamse subsidie voor bedrijven die werkomstandigheden 45-plussers verbeteren

Het (vroeger federale) Ervaringsfonds ondersteunt werkgevers die de kwaliteit van de arbeid van hun 45-plus werknemers verbeteren. Omdat deze materie sinds 2014 toebehoort aan de gewesten, heeft de Vlaamse Regering het koninklijk besluit goedgekeurd dat de aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen uit het Ervaringsfonds regelt. De wijziging omvat o.m. het regelen van de beroepsprocedure voor het opvangen van bezwaren, en het juridisch regelen van enkele administratief-technische ingrepen.

Receive our newsletter