Receive our newsletter

Flanders Other


Wordt verwacht: de Kmo-groeisubsidie

Er komt een Kmo-groeisubsidie, niet te verwarren evenwel met de 'kmo-groeipremie', die met ingang van 1 januari 2009 werd opgedoekt. De Kmo-groeisubsidie richt zich op bedrijven met groeiplannen: die innoveren, de internationale activiteiten uitbreiden of het bedrijf transformeren d.m.v. nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen hiervoor extern kennis aankopen, of iemand aanwerven.

De subsidie zal 50 procent van de kost bedragen, met een maximum van 25.000 euro. Het Agentschap Ondernemen zal de aanvragen beoordelen op hun inhoudelijke merites.

Van zodra de maatregel operationeel wordt, hoort u er hier uiteraard meer van.

Receive our newsletter