Recevez nos infos

Flandre Ecologie


16 mio euro budget voor ecologiesteun in 2016

In 2015 werden in het kader van de subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus 150 steunaanvragen goedgekeurd, voor een totaal steunbedrag van ruim 6,1 mio euro en een investeringsbedrag van nagenoeg 77 mio euro. Dit is een sterke afname t.o.v. 2014 (846 steunaanvragen werden toen gesteund voor een totaal steunbedrag van 40 mio euro).

Daarnaast bestaat er sinds eind 2012 strategische ecologiesteun (STRES) waarbij investeringen in groene spitstechnologie kunnen gesubsidieerd worden. Het gaat om technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de technologieënlijst van de EP PLUS steunregeling. Het strategisch karakter van een investeringsproject wordt afgetoetst aan de hand van enkele voorwaarden. In 2015 werden vijf aanvragen goedgekeurd wat leidde tot een toegekend steunbudget van bijna 9 mio euro. Dit is een sterke afname t.o.v. 2014 met acht aanvragen (14,4 mio euro).

Voor 2016 werd een totaal budget van 16 mio euro voorzien voor EP Plus en STRES.

Wij ondersteunen u bij de aanvraag en zorgen ervoor dat de communicatie tussen uw onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt. Voor meer info: info@deucalion.be

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)