Recevez nos infos

Flandre Autre


33 mio euro budget voor strategische transformatiesteun in 2016

De Strategische Transformatiesteun (STS) werd gelanceerd op 1 oktober 2013. Deze maatregel ondersteunt investerings- en opleidingsprojecten in Vlaanderen. Het steunsysteem is, in vergelijking met de vroegere strategische investeringssteun, toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen door een forse verlaging van de instapdrempels.

In 2015 werden 102 steundossiers ingediend, waarvan 61 werden goedgekeurd. In totaal werd er een steunbudget van 39,4 miljoen euro toegekend. Voor 2016 werd een budget van 33 miljoen euro voorzien.

Indien u een dossier wenst in te leiden, kunt u ons uiteraard steeds contacteren.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)