Recevez nos infos

Flandre Autre


50.000 euro subsidie voor hotels e.a. toeristische logies

Sinds 01/04/2017 is een nieuw logiesbesluit van kracht, waardoor subsidies kunnen worden toegekend aan hotels e.a. toeristische logies. De investeringssubsidie die u kan verkrijgen bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en de werken, en kan nooit hoger zijn dan 50.000 euro. Let wel, de minimuminvestering die u moet uitvoeren is 5.000 euro en de facturen die in aanmerking komen zijn enkel deze met een bedrag van minstens 250 euro.

In lijn met de beleidskeuzes komen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

Een subsidieaanvraag bij Toerisme Vlaanderen kan ingediend worden vanaf 1 januari 2018 tot uiterlijk 30 april 2018.

Let wel: indien u met investeringsplannen zit dient u zich er terdege van bewust te zijn dat de facturen die u ontvangt vooraleer uw dossier is ingediend niet zullen gesubsidieerd worden! Voor alle vragen met betrekking tot deze nieuwe subsidie: contacteer ons.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)