Recevez nos infos

Flandre Innovation


De opleidingssteun voor grote ondernemingen

Zowel grote ondernemingen als KMO’s kunnen strategische transformatiesteun aanvragen als financiële impuls voor het uitvoeren van een innovatief project. De subsidie wordt opgedeeld in steun voor de investeringen (tot 8%) en steun voor de opleidingen die voortvloeien uit dit project (tot 20%). Grote ondernemingen hebben echter enkel aanspraak op het opleidingsdeel.  Toch moeten ze ook een degelijk transformatieplan kunnen voorleggen om van de opleidingssteun te kunnen genieten.

Het beoordelingskader voor dit transformatieplan werd al eerder geschetst in een voorgaand artikel. Echter worden de parameters strenger toegepast bij een grote onderneming dan voor een kleine KMO. Zo moet de onderneming ‘excellent’ scoren op innovatie, internationalisering en verduurzaming. Enkel en alleen bij positieve beoordeling, kunnen de opleidingen gelinkt aan het project gesubsidieerd worden.

Hieronder wordt kort opgelijst welke uitgaven voor de opleidingen in aanmerking komen voor de berekening van het subsidiabel bedrag:

-          personeelskosten van de opleiders

-          verplaatsingskosten van opleiders en opgeleiden

-          andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden

-          afschrijving van werktuigen en uitrusting

-          kosten van diensten voor begeleiding en advisering

-          personeelskosten van de opgeleiden.

Grote ondernemingen kunnen echter wel in aanmerking komen voor de subsidie op het investeringsdeel als aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

-          er wordt geïnvesteerd in een regionale steunzone (wijzigingen vanaf 2022)

-          er wordt geïnvesteerd in een nieuwe economische activiteit.

Twijfelt u of uw transformatieplan voldoende innovatief is, of wilt u meer informatie over de regionale steunzones, aarzel niet ons te contacteren.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)