Recevez nos infos

Flandre Autre


Ervaringsfonds

Het Ervaringsfonds betreft een federaal begrotingsfonds om de arbeidsomstandigheden voor 45-plussers te verbeteren en ze bijgevolg langer aan het werk te houden. Bedrijven die een personeelsbeleid voeren met oog voor leeftijd, krijgen dus een duwtje in de rug.

Aanvragen kunnen betrekking hebben op de volgende acties:

                         1. Meten (in kaart brengen van de werkbaarheid):


                                   - door een arbeidsgeneesheer – preventieadviseur;


                                   - door middel van een door de overheid goedgekeurd meetinstrument;


                         2. Analyseren van de werkomgeving, detecteren van factoren (risico’s) die verbeterd kunnen                              worden:


                                   - door een arbeidsgeneesheer / preventieadviseur;


                                   - door middel van een door de overheid goedgekeurd meetinstrument;


                         3. Verbeteren: de (toekomstige) problemen omtrent gezondheid en welzijn concreet                                              aanpakken (d.i. verminderen van psychosociale belasting, verminderen van fysische                                          belasting, vermijden van beroepsziekten):

 
                                    - ergonomische verbeteringen:


                                           a. verminderen routinematige bewegingen;


                                           b. verminderen heffen en tillen;


                                           c. verminderen fysieke belasting


                                          Vb. aanpassing van de werkpost door installatie van een vacuümlift of heftafel,                                                   opleiding in het gebruik hiervan, hulpmiddelen zoals een ergonomische poetskar,                                              in hoogte aanpasbare tafels, werkpostaanpassingen, opleiding/vorming/                                                              begeleiding bij heffen en tillen etc.

  
                                    - aangepast personeelsbeleid:


                                          a. functiewijziging (jongere collega’s nemen bepaalde taken over en de oudere                                                     werknemer krijgt nieuwe taken; de opleiding die de oudere werknemer                                                                 moet volgen om te kunnen fungeren in zijn nieuwe functie);


                                          b. competentieverhoging;


                                          c. omscholing tot coach;


                                          d. motivatieverhoging, omgaan met verandering/vernieuwing;


                                          e. functie op maat.

De maximale steun per aanvraag bedraagt 100.000 euro; de maximum duurtijd van het project is 24 maanden.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)