Recevez nos infos

Flandre Investissements


Help, de groeipremie-inspecteur komt op bezoek!

Een aantal bedrijven hebben nog dossiers lopen in het kader van de eind 2008 ter ziele gegane groeipremie. Zij dienen, ter gelegenheid van de eindinspectie die in het kader van dergelijk dossier wordt uitgevoerd door de diensten van het Agentschap Ondernemen, enkele belangrijke items goed voor ogen te houden. Voornamelijk in het kader van volgende items wordt eerder toegekende steun niet uitbetaald en/of teruggevorderd :

 

  • afwijkingen van de opgegeven eigen middelen : eigen middelen worden in het kader van een groeipremiedossier gedefinieerd als het totaal, over alle boekjaren waarover de investering vervat in het dossier loopt, van de boekhoudposten 630 (afschrijvingen) + 9903 (winst/verlies vóór belasting, indien verlies dient dit dus in mindering te worden gebracht), evenals eventuele fluctuatie in de posten 10 en/of 11. Dit totaal mag maximaal 20 % lager liggen (30 % voor startende bedrijven) dan het totaal van de in het kader van het dossier opgegeven eigen middelen; in het geval er in de loop van het project een positieve fluctuatie heeft plaatsgevonden in R/C kan deze worden meegeteld indien deze in het eerstvolgende jaar na het beëindigen van het project wordt omgezet in kapitaal;

 

  • foutieve verklaringen in het kader van het opvragen van de resp. schijven. De resp. schijven van een toegekende groeipremie kunnen op de volgende wijze worden opgevraagd :

 

                  a. in het geval de investering werd gestart en de eerste factuur werd ontvangen, kan 30 % van

                  de toegekende steun worden opgevraagd;

                  b. in het geval de voorziene investering voor de helft (vanaf de calls 2008: 60 %!) werd

                  gerealiseerd en gefactureerd, kan 60 % van de toegekende steun worden opgevraagd;

                  c. in het geval de investering reeds volledig werd gerealiseerd en gefactureerd kan de

                  volledige steun worden opgevraagd.

 

            Nota: in het kader van enkele calls werd dit ritme licht versneld - contacteer ons bij twijfel...

 

  • bij het opvragen van de steun mag de laatste factuur maximaal 6 maanden oud zijn!

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)