Recevez nos infos

Flandre Innovation


Het Europese SME-instrument voor KMO’s

Het SME-instrument van Horizon 2020 (= Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie) richt zich tot de Europese “top-kmo’s”. Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die inzetten op innovatie, gericht zijn op groei en een internationale impact kunnen hebben. Het SME-instrument wil internationaal georiënteerde bedrijven ondersteunen bij het verkennen van nieuwe markten of bij de implementatie van baanbrekende innovaties die een hoog risico inhouden maar tevens een hoog potentieel betekenen voor het bedrijf en de samenleving. De bedoeling is om deze bedrijven te ondersteunen in hun activiteiten zodat zij sneller de brug kunnen maken van innovatie naar commercialisering.

 

Het SME-instrument richt zich in het bijzonder naar bedrijven die activiteiten uitoefenen in één van de onderstaande thema’s/sectoren:

 

-      Disruptive ICT (Digitale disruptie)

-      Nanotechnologie

-      Biotechnologie

-      Ruimte

-      Gezondheidzorg (biotechnologie of ICT -oplossingen)

-      Duurzame en competitieve landbouw, bosbouw, voedings- en biogebaseerde sectoren

-      Blue growth = duurzame groei in de mariene en maritieme sector

-      Koolstofarme energiesystemen

-      Transport en mobiliteit in slimme steden (smart cities)

-      Onderzoek en ontwikkeling in veiligheid

-      Nieuwe businessmodellen

 

Het SME instrument bestaat uit 3 fases.

 

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

  • Subsidie voor de kosten van het (laten) uitvoeren van technische en economische haalbaarheid (bv. risicoanalyse, markt- en ontwerpstudies, IP, …)
  • 70 % subsidie
  • Financiering +/- 50.000 euro
  • Looptijd: 6 maanden

Fase 2: Doorlopen van het innovatietraject

  • Subsidie voor het “marktrijp” maken van product, proces of dienst (bv. prototypes, opschaling, ontwerp, demonstratie, validatie van de markttoepassingen, verifiëren van de prestaties, …)
  • 70 % subsidie (geen steun voor basisonderzoek)
  • Individuele ondernemer of samenwerkingsverband
  • Financiering 1 tot 3 miljoen euro
  • Looptijd: 12-24 maanden

Fase 3: Commercialisatie (geen subsidie, maar hulp om juiste financiering te vinden)

 

Voor elke fase kan een projectaanvraag ingediend worden. Bedrijven hoeven echter niet per definitie een voorstel in te dienen voor de 3 fases samen.

Het SME-instrument werkt met een continu open oproep. Deze oproep heeft 4 deadlines (cut off dates) per jaar. Een bedrijf kan maximaal één keer per cut-off een projectvoorstel indienen.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)