Recevez nos infos

Flandre Autre


Hinderpremie voor kleine ondernemingen

De Vlaamse Regering heeft een uitvoeringsbesluit goedgekeurd bij het decreet over het toekennen van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. We houden u hier op de hoogte van de details, op het ogenblik van het van kracht worden ervan.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)