Recevez nos infos

Flandre Autre


Nieuwe wettelijke basis voor onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies

De bestaande subsidieregelingen ten gunste van projecten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) lopen in principe tot 5/10/2017. Tot dan loopt de goedkeuring door de Europese Commissie. Daarom heeft de Vlaamse Regering nu principieel drie nieuwe besluiten goedgekeurd ter vervanging van het O&O-besluit: regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen; regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen; en regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten met het oog op de uitvoering van (post)doctoraatsonderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties in Vlaanderen. Deze regelingen zijn vandaag nog niet van kracht: de Raad van State moet zich er nog over uitspreken. Meer info volgt later op deze site.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)