Recevez nos infos

Europe Autre


SME instrument – Te weinig Belgische subsidieaanvragen!

Het SME-instrument van Horizon 2020 is een subsidieprogramma voor kmo’s met Europese ambitie. Sinds de opstart (2014) werden, tijdens de periode 2014-2015, in totaal 16.480 voorstellen ingediend voor fase 1 (= haalbaarheidsstudies) en 5.388 voorstellen voor fase 2 (= innovatietrajecten). Hiervan werden er 207 (of 1,3 %) voorstellen ingediend vanuit België voor fase 1 en 70 (of 1,3 %) voor fase 2. Uiteindelijk werden hiervan 16 voorstellen goedgekeurd voor fase 1, en 2 voorstellen voor fase 2. In vergelijking met het aantal voorstellen ingediend door de koplopers Spanje (15 %), Italië (18 %) en het Verenigd Koninkrijk (9 %) hinkt België dus ver achterop.

De koplopers Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk konden samen nagenoeg de helft van het totale budget dat ter beschikking was voor fase 1 binnenhalen, wat overeenkomt met ongeveer 33 mio euro. Voor fase 2 konden ze samen 38 % van het totale budget bemachtigen ofwel 205,5 mio euro. Belgische top-kmo’s missen dus opportuniteiten!  

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)