Recevez nos infos

Flandre Autre


Strategische transformatiesteun: bezint eer ge begint!

Met de oprichting van het nieuwe Agentschap Innoveren & Ondernemen worden de steunmaatregelen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Voor de strategische transformatiesteun en de strategische ecologiesteun betekent dit dat vanaf 1 april 2016 de vroegst mogelijke startdatum, de kmo-definitie en de uitbetaling van de eerste schijf worden aangepast. Voor de ecologiepremie-plus gaan dezelfde wijzigingen in op 1 juli 2016.

 1.    De vroegst mogelijke startdatum

De aanvraag moet worden ingediend vóór de start van het transformatieproject. Voor aanvragen vanaf 1 april 2016 is de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend. De aanvraag moet dus in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen of opleidingen werkelijk starten, worden ingediend.

 2.   De interpretatie van de kmo-definitie.

De interpretatie van de kmo-definitie vindt u via deze link. Belangrijk hierbij is dat voor de bepaling van de bedrijfsgrootte zal worden gekeken naar de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening. Bij de steunaanvraag moet de onderneming het blokdiagram over de aandeelhoudersstructuur invullen. Het standaard blokdiagram vindt u via volgende link.

3.   De uitbetaling van de eerste schijf.

Projecten zullen niet langer een eerste schijf kunnen aanvragen bij de start van hun project maar enkel als kan aangetoond worden dat er 30% van hun opleidingen of investeringen voltooid zijn.

 

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)