Recevez nos infos

Flandre Innovation


U innoveert? Dan heeft de kerstman een pakje voor u.

Nu de strategische transformatiesteun, die aan investerende en opleidende ondernemingen wordt verstrekt, twee jaar bestaat, heeft de Vlaamse overheid op basis van de opgedane ervaring het systeem aangepast. Vooral wordt er in het gloednieuwe beoordelingskader meer waarde gehecht aan innovatie. Innoverende ondernemingen maken voortaan meer kans op subsidie. Wie daarentegen niet innoveert, wordt uitgesloten van steun.

Voortaan wordt een subsidieaanvraag – waarbij u 10% steun kan genieten op uw investeringsbedrag, en zelfs 25% op uw opleidingsbudget (incl. personeelskosten) - in twee fasen beoordeeld:

-          In fase 1 wordt het project beoordeeld, met name de mate waarin het innovatief is; en ook de kwaliteit van het projectmanagement.

Een project dat hier niet minstens de vereiste basisscore haalt, wordt negatief geadviseerd.

-          In fase 2 wordt eerst de onderneming beoordeeld, met name op basis van drie parameters:

  • Versterking van de onderneming;
  • Internationalisering;
  • Interne verduurzaming.

Belangrijk is dat van de hierboven genoemde parameters ‘internationalisering’ en ‘interne verduurzaming’ er slechts op één van de twee de minimumscore moet behaald te worden.

Vervolgens wordt de impact op de Vlaamse economie beoordeeld:

  • Kennisoverdracht en spillover effecten;
  • Samenwerkingsverbanden en clustervorming;
  • Groei van indirecte tewerkstelling;
  • Verduurzaming van de Vlaamse economie.

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)