Recevez nos infos

Flandre Innovation


Vlaamse steun aan groei-KMO’s

De Vlaamse overheid voorziet tot 50.000 euro steun per KMO die zich wil laten begeleiden tijdens een kantelmoment in zijn groeitraject. Ondernemingen die een transformatie-, innovatie- of internationaliseringsproject willen uitwerken, maar hiervoor de nodige strategische kennis missen, kunnen financiële ondersteuning krijgen om extern advies in te winnen, of een strategisch medewerker aan te nemen. De subsidie bestaat uit 50% van de kost voor het inwinnen van het advies, of 50% van de personeelskost van de nieuwe medewerker tijdens zijn of haar eerste werkjaar.

Deze maatregel bestaat al langer, en heeft reeds voor vele KMO’s tot een succesverhaal geleid, van de voedings- tot textielsector.

Sinds kort zijn de beoordelingscriteria echter verder geconcretiseerd:

     1. visie op economische groei

     Het strategisch project zal uiteindelijk leiden naar duurzame economische groei (in omzet, VTE of investeringen) van de onderneming.

     2. kantelmoment

     Het project heeft een impact op verschillende facetten van bedrijfsvoering van de onderneming en vraagt daarom een professionele en holistische aanpak.

     3. onderbouwde aanpak

     Er werd een doordacht stappenplan uitgewerkt, waaruit duidelijk blijkt dat:

         -          de onderneming alle bedrijfsprocessen identificeert die aan verandering onderhevig zullen zijn;

         -          het groeitraject op een duurzame manier gerealiseerd kan worden;

         -          er voldoende financiële draagkracht is om de groei te bestendigen;

         -          het groeitraject wordt door elke medewerker van de onderneming gedragen en ondersteund.

     4. noodzaak aan strategische kennis

    De onderneming toont aan dat de huidige strategische kennis, nodig voor de realisatie van het groeitraject, momenteel niet aanwezig is, maar dat deze kennis wel verworven wordt via extern advies en/of het aanwerven van een strategisch medewerker.

 

Mocht u verdere informatie wensen omtrent deze en andere subsidiemaatregelen op maat van KMO’s, of begeleiding wensen bij de aanvraag van deze subsidie, aarzel dan niet ons te contacteren via onderstaande link.

(Aangepast op 17/05/2018)

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)