Ontvang onze nieuwsbrief

Investeringssteun voor strategische transformatieprojecten

De Vlaamse overheid heeft met ingang van 1/01/2022 essentiële wijzigingen doorgevoerd in de subsidies die zij verstrekt ten gunste van bedrijven die grote investeringsprojecten uitvoeren. Het betreft hier investeringen die de 1 mio euro overschrijden, uit te voeren in drie jaar. Bedrijven die dergelijke projecten uitvoeren kunnen een subsidieaanvraag inleiden, die wordt beoordeeld aan de hand van (...)

(geactualiseerd op 01/06/2022)

Vlaanderen Investeringen

Prime à l'investissement pour les grandes entreprises: en attente de nouvelles zones de développement

La Région Wallonne peut accorder une prime aux grandes entreprises jusqu'à 10% du montant investi pour des projets d'investissements en Wallonie. Le montant de l’aide varie en fonction de la taille de l'entreprise, de sa localisation, de la création de nouveaux emplois, de l'intérêt de l'activité, de la qualité de l'emploi (...)

(actualisé le 31/05/2022)

Wallonië Investeringen

40% subsidie voor het beveiligen van uw vestiging

Om uw bedrijf te beschermen tegen inbraken van buitenaf, kan uw bedrijf in aanmerking komen voor steun die 40% dekt van de uitgaven voor een alarmsysteem, een mechanisch beveiligingssysteem (...)

(geactualiseerd op 15/05/2022)

Brussel Investeringen

Uw voedselproductie- of -verwerkingsbedrijf helpen om aan de normen te voldoen

Steun tot maar liefst 40%, te berekenen op basis van de gedane investeringen, wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleend aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die investeringen doen om te voldoen aan de door de Europese Gemeenschap vastgestelde normen (...)

(geactualiseerd op 01/05/2022)

Brussel Investeringen

Aide à l'investissement jusqu'à 20% pour les PME

La Région Wallonne peut accorder une prime aux entreprises jusqu'à 20% du montant investi pour des projets d'investissements en Wallonie. Le montant de l’aide varie en fonction de plusieurs critères, par exemple : de la taille de l'entreprise, de sa localisation ou non en zone de développement, de la création de nouveaux emplois, du type d'activité, ...

(actualisé le 01/05/2022)

Wallonië Investeringen

100.000 euro subsidie voor uw goederenvervoer?

De Vlaamse overheid trekt vanaf 2017 jaarlijks 36,3 mio euro uit voor wie investeert in ecologisch en veilig goederenvervoer. Een individuele onderneming zal hiervoor tot 100 000 euro aan subsidies kunnen ontvangen in de periode 2022-2024 (...)

(geactualiseerd op 15/04/2022)

Vlaanderen Investeringen

Subvention pour les investissements exploitation forestière

La Région Wallonne offre une subvention de jusqu'à 6% des investissements admis vise à encourager les entreprises du secteur de l'exploitation forestière à développer leurs activités ou à démarrer une activité. (...)

(mis à jour 15/04/2022)

Wallonië Investeringen

40% premie voor uw investeringen in materiaal dat uw circulaire activiteit bevordert

De premie is bestemd voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in bepaalde sectoren en waarvan het maatschappelijk doel bestaat in het verrichten van circulaire activiteiten. Het aangekochte materieel moet (...)

(toegevoegd op 15/03/2022)

Brussel Investeringen

5.000 € bonus om uw website of e-commerce platform te ontwikkelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent steun toe van 40 tot 60% aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een beroep doen op een externe consultant voor (...)

(toegevoegd op 15/03/2022)

Brussel Investeringen

Tot 80.000 euro premie voor uw verplichte investeringen in geval van buurtoverlast, vervuilde terreinen of voor uw beplantingen, daken en groene gevels

Uw bedrijf kan profiteren van een bonus van 40% als uw investering vereist is door een rechterlijke of administratieve beslissing, norm of vergunning, als deze betrekking heeft op een van de volgende gevallen (...)

(toegevoegd op 01/03/2022)

Brussel Investeringen

Bestelformulier ? Koopakte? Denk na voor je tekent! (Brussel)

Het is absoluut noodzakelijk een subsidiedossier in te dienen 30 dagen vóór de ondertekening van materiaal- en werkorders. In het geval van een investering in onroerend goed, de aankoop van grond of een gebouw, kan het subsidiedossier daarentegen 30 dagen vóór de ondertekening van de koopakte worden ingediend! (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Investeringen

Investeringssubsidies, die tot 30% van het geïnvesteerde bedrag dekken

Als u investeert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunt u steun aanvragen tot 30% van het geïnvesteerde bedrag voor investeringen in onroerende goederen, uitrusting, bouwwerken, toebehoren en bedrijfsvoertuigen.

De investering moet verband houden met de oprichting van een nieuwe vestiging of de uitbreiding van een bestaande vestiging, met de diversificatie van uw produktie naar nieuwe productmarkten, of met een fundamentele wijziging in uw productieprocessen. (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Investeringen

Financiële leasing gesubsidieerd door het Brussels Gewest

De aankoop van uw bedrijfsuitrusting, meubilair, onroerend goed of bedrijfswagen in de vorm van een leasing wordt onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- In alle gevallen moeten de in de vorm van leasing aangekochte goederen gedurende vijf jaar worden gebruikt door de onderneming die de subsidie aanvraagt en die in Brussel is gevestigd vanaf (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Investeringen

Investeringssteun tot 50% voor startende ondernemingen

Elke onderneming (met uitzondering van grote ondernemingen en enkele activiteiten) waarvan de operationele zetel zich in Brussel bevindt en die minder dan vier jaar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, kan in het kader van haar oprichting een aanvraag voor investeringssteun indienen en een subsidie van maximaal (...)

(geactualiseerd op 27/03/2018)

Brussel Investeringen

Bon de commandes ? Acte d'achat ? Réfléchissez avant de signer ! (Wallonie)

Il est impératif d'introduire un dossier de subsides avant la signature des commandes de matériel, des commandes de travaux. Dans le cadre d'un investissement immobilier, achat d'un terrain ou d'un bâtiment, il est impératif d'introduire un dossier de subsides avant la signature du compromis. (...)

(Mis à jour le 27/03/2018)

Wallonië Investeringen

Introduction du dossier de subsides avant la signature du compromis ?

Dans le cadre d’un investissement immobilier, achat d’un terrain ou d’un bâtiment, il est impératif d’introduire un dossier de subsides avant la signature du compromis. Sauf si celui-ci comprend une clause suspensive ; dans ce cas il est (...)

(actualisé le 22/11/17)

Wallonië Investeringen

Changements pour les dossiers d’aide à l’investissement

Une entreprise qui réalise des investissements en Wallonie peut, sous certaines conditions, profiter d'une prime qui couvre jusqu'à 20% du montant d'investissements.

Quelques exemples de modifications à ne pas négliger sont entrées en vigueur pour toutes les demandes de prime qui seront introduites à partir du 16 avril 2017 : (...)

(mis à jour le 17/05/17)

Wallonië Investeringen

Prime de 75 % pour la restauration du « petit patrimoine » bruxellois

De façon générale, les nombreux éléments qui améliorent les façades et les jardinets des maisons bruxelloises composent ce que l’on appelle le « petit patrimoine ». Discrets ou plus présents, ces éléments, qui caractérisent l’aspect d’un immeuble et lui confèrent son originalité, enrichissent l’espace public et, (...)

(mis à jour le 21/09/2016)

Brussel Investeringen

La Région paye 50% de votre site web

Le décret e-business prévoit une aide pour la création d’un site web orienté e-business. Le montant de cette prime est de maximum 15.000 euros et ne peut dépasser 50 % des coûts de réalisation du site.

Par site e-business, le décret vise l’espace virtuel qui (...)

(mis à jour le 29/08/2016)


Wallonië Investeringen

1 mio euro subsidie voor investeringen in hotels

Toerisme Vlaanderen voorziet in 2016 een totaal subsidiebedrag van 1.000.000 euro. Dit bedrag zal verdeeld worden over 53 vergunde hotels, campings, gastenkamers, vakantielogies of vakantiewoningen over heel Vlaanderen. Met deze subsidiemaatregelen wil men Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als een kwaliteitsvolle topbestemming, waar (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Investeringen

Investeringen in de biotechsector gecoördineerd vanuit PMV

Het Biotech Fonds Vlaanderen (BFV) werd in 1994 op initiatief van de Vlaamse overheid opgericht ter stimulering van de biotechsector in Vlaanderen. De Vlaamse Regering beslist nu om het operationele beheer van BFV over te dragen aan (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Investeringen

Prime à l’investissement pour les équipements des camions réduisant la consommation d’énergie ou les émissions sonores

La Région Wallonne a décidé d’octroyer une prime au transport par camions de marchandises pour les équipements visant à réduire la consommation d’énergie ou les émissions sonores. Toute entreprise, c’est-à-dire toute personne physique ou morale possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région Wallonne, peut bénéficier d’un taux d’aide de maximum 30% sur (...)

(mis à jour le 29/06/2016)

Wallonië Investeringen

Mesures de crise pour les entrepreneurs et commerçants bruxellois

Aide aux investissements généraux : une anticipation de la liquidation des tranches 2016 des primes sans attendre la « date anniversaire de la décision » est appliquée automatiquement à tout indépendant ou PME qui (...) 

(mis à jour le 29/06/16)

Brussel Investeringen

500.000 euros de subsides pour transformation produits agricoles et bois

Pour certains secteurs d’activité comme ceux dans le secteur du bois, de l’agro-alimentaire (viande, lait, céréales, fruits, pommes de terre, etc), une aide complémentaire FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Developpement Rural) peut être accordée pour les investissements en matériel neuf, pour l’acquisition, la construction ou la rénovation des biens immeubles servant au (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonië Investeringen

Subsides pour grandes entreprises créant un "nouvel établissement"

Les grandes entreprises peuvent encore profiter, pour les investissements qu'elles effectuent, des subsides (élevés) dans le cas d'une "nouvelle activité". Cette "investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique" est défini, entre autres, comme : "Tout investissement dans (...)

(mis à jour le 20/05/16)

 

Wallonië Investeringen

Investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Voor energiebesparende investeringen in vaste activa in België geldt een aftrekpercentage van (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

Vlaanderen Investeringen

Investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Voor milieuvriendelijke investering in onderzoek en ontwikkeling in België geldt een aftrekpercentage van (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

 

Vlaanderen Investeringen

Remboursement ou pas? Le Ministre a le dernier mot...

En ce qui concerne l'aide à l'investissement, l'entreprise qui réalise moins de 80% du programme d'investissement perd le bénéfice de la prime. Auparavant certaines entreprises, si elles réalisaient un projet de moins de 500.000 euros, n'étaient pas (...)

(mis à jour le 09/03/2016)

Wallonië Investeringen

Aide à dépanner? En avant les garagistes!

Les secteurs garagistes profitent dans le cadre des aides à l'investissement classiques d'un système assez spécifique. En effet, les investissements pour la carrosserie restent 100% subsidiables, ceux pour les ateliers mécaniques (...)

(mis à jour le 09/03/2016)

Wallonië Investeringen

1,6 mio euro Vlaamse transformatiesteun voor 2 ondernemingen

Op de drempel van 2016 kende de Vlaamse Regering 598.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Silicon Line nv in Hasselt, en 1 mio euro aan Exxon Mobil Petroleum & Chemical bvba in Antwerpen (...)

(toegevoegd op 8/1/2016)

Vlaanderen Investeringen

Nouveau subside pour entreprises en zone franche

L’aide accordée aux PME consiste en une dispense du versement du précompte professionnel de 25% pour tout nouvel emploi créé suite à un investissement ayant fait l’objet d’une aide régionale au préalable, le tout pendant une période de 2 ans (...)

(mis à jour le 10/12/2015)

Wallonië Investeringen

Hogere subsidie voor middelgrote investeerders in Wallonië

Vlaamse ondernemingen die in het Waalse Gewest investeren en een subsidie wensen te bekomen dienen rekening te houden met een aantal nieuwigheden. Deze nieuwe voorwaarden werden van kracht vanaf 15 november jl. Vooral volgende wijzigingen zijn van belang (...)

(toegevoegd op 03/12/2015)

Vlaanderen Investeringen

6 mio euro Vlaamse steun voor 3 ondernemingen

De Vlaamse Regering kende in november 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Eval Europe nv in Zwijnaarde. Aan Exxon Mobil Petroleum (...)

(toegevoegd op 03/12/2015)

Vlaanderen Investeringen

Aide à l'investissement pour moyennes entreprises augmentée!

Des changements importants ont été effectués par la Région Wallonne en ce qui concerne l'octroi de l'aide à l'investissement. Ces changements entrent en vigueur pour toutes les demandes introduites à partir du 15/11/2015. Les plus importantes nouveautés sont (...)

(mis à jour le 03/12/2015)

Wallonië Investeringen

Est-ce qu'il est temps pour embellir votre façade?

Les travaux d'embellissement de façade sur des bâtiments de plus de 25 ans peuvent être subsidiés jusqu'à 85% des travaux. Il faut qu'au moins deux tiers du bâtiment soient affectés à du logement. Peut bénéficier de cette prime (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Investeringen

Ruim 4 mio euro strategische transformatiesteun voor vijf Vlaamse bedrijven

De afgelopen twee maanden kende de Vlaamse Regering strategische transformatiesteun toe aan vijf Vlaamse bedrijven: Group Michiels Advanced Materials uit Zele (741.000 euro subsidie), Billiet-Vanlaere (B.V.T.) uit Tielt (850.000 euro), Vandemoortele uit Eeklo (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Investeringen

Grote ondernemingen uitgesloten van investeringssteun?

In het najaar van 2014 (maar met inwerkingtreding vanaf 1/7/2014) werden de nieuwe Europese krachtlijnen goedgekeurd, die de steunverlening aan ondernemingen regelen. Voor grote ondernemingen, gelegen in zg. ontwikkelingszones, zijn de wijzigingen erg (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Investeringen

Help, de groeipremie-inspecteur komt op bezoek!

Een aantal bedrijven hebben nog dossiers lopen in het kader van de eind 2008 ter ziele gegane groeipremie. Zij dienen, ter gelegenheid van de eindinspectie die in het kader van dergelijk dossier wordt uitgevoerd door de diensten van het Agentschap Ondernemen, enkele belangrijke items goed voor ogen te houden. Voornamelijk (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Investeringen

Il faut impérativement introduire le dossier de subsides avant le début des travaux!

Il faut entendre par «début des travaux» : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier.                     

Les préparatifs (...) 

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Investeringen

Primes FEDER: plus facilement vers 100.000 euros/emploi créé... et plus

Contrairement à la période précédente où l’aide totale était limitée à 75.000 euro par emploi créé, la limitation porte maintenant uniquement sur les aides de base et le complément d’emploi. Ce qui permet à une entreprise innovante, par exemple (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Investeringen

Primes à l'investissement cofinancées par l'Europe (FEDER)

Les nouvelles directives dans le cadre des investissements réalisés par des entreprises dans les zones de développement et cofinancés par l'Europe, qui peuvent profiter d'un subside jusqu'à 35% du montant               investi (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Investeringen

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)