Ontvang onze nieuwsbrief

De opleidingssteun voor grote ondernemingen

Zowel grote ondernemingen als KMO’s kunnen strategische transformatiesteun aanvragen als financiële impuls voor het uitvoeren van een innovatief project. De subsidie wordt opgedeeld in steun voor de investeringen (tot 8%) en steun voor de opleidingen die voortvloeien uit dit project (tot 20%). (...)

(geactualiseerd op 01/05/2022)

Vlaanderen Innovatie

Maakt uw bedrijf kans op 3 mio euro?

De Vlaamse overheid betaalt tot 3 mio euro uit aan bedrijven die transformeren. Maar hoe komt u te weten of uw onderneming daar een beroep op kan doen? In elk geval zet de overheid tegenwoordig zwaar in op innovatie. (...)

(geactualiseerd op 01/05/2022)

Vlaanderen Innovatie

Horizon Europa, wat betekent dit voor Vlaanderen?

Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. De steun bedraagt 70% tot 100% van de toegestane kosten binnen de investering. Afhankelijk van de doelstelling kunnen (...)

(toegevoegd op 01/04/2022)

Vlaanderen Innovatie

Horizon Europe, qu'est-ce que cela signifie pour la Wallonie?

Le programme-cadre Horizon Europe succède à Horizon 2020. Il s'agit du nouveau programme européen de soutien à la recherche et à l'innovation pour la période 2021-2027. Dans ce cadre, le service public wallon cofinance et gère (...)

(mis à jour le 01/04/2022)

Wallonië Innovatie

Vlaamse steun aan groei-KMO’s

De Vlaamse overheid voorziet tot 50.000 euro steun per KMO die zich wil laten begeleiden tijdens een kantelmoment in zijn groeitraject. Ondernemingen die een transformatie-, innovatie- of internationaliseringsproject willen uitwerken, maar hiervoor de nodige strategische kennis missen, kunnen financiële ondersteuning krijgen (...)

(aangepast op 17/05/2018)

Vlaanderen Innovatie

Recupereer tot 60% van uw onderzoekskosten

De Vlaamse overheid zet sinds enkele jaren sterk in op financiële steun voor innovatieve bedrijven (KMO’s en GO’s). Vanaf begin dit jaar kan een subsidie aangevraagd worden die tot 60 % van het onderzoeksbudget dekt voor de ontwikkeling van nieuwe kennis voor de onderneming en de sector waarin deze onderneming werkzaam is. (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

Ruim 24 mio euro transformatiesteun aan 17 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende in het laatste kwartaal van 2017 en de eerste maanden van 2018 aan volgende ondernemingen strategische investerings- en opleidingssteun toe: (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

Strategische transformatiesteun gaat digitaal

De Vlaamse overheid betaalt tot 1 miljoen euro steun aan ondernemingen voor het realiseren van een innovatief transformatieproject. Deze transformatieprojecten bestaan uit een investerings- en een opleidingsdeel. De subsidie voor het investeringsdeel kan oplopen tot 10% van het investeringsbudget, de subsidie voor het opleidingsdeel tot 25% van het opleidingsbudget (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

50% steun voor het KMO-ontwikkelingsproject

De Vlaamse overheid voorziet vanaf dit jaar financiële steun, tot 50% van de projectbegroting, voor KMO’s die enkele hindernissen willen overwinnen tijdens het uitwerken van een innovatief idee. Dit kadert in de nieuwe subsidiemaatregel ‘ontwikkelingsproject’. (...)

(Toegevoegd op 30/03/2018)

Vlaanderen Innovatie

Subsidies voor groeiende en innoverende KMO’s

De Vlaamse overheid moedigt duurzame groei en innovatieve kennisopbouwende projecten aan door het uitreiken van subsidies aan kleine en middelgrote ondernemingen. Afhankelijk van het doel en de te subsidiëren kosten kunnen volgende subsidies (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Vlaanderen Innovatie

Tot 85 % van uw innovatieve opleidingen terugbetaald door het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid zetten zich ook in 2017, samen met partners uit de private sector, in om de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en de tewerkstelling te verhogen. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen dan ook nieuwe aanvragen ingediend worden voor ‘call 395: Opleiding in bedrijven’. Hiermee kunnen ondernemingen tot 85 % van de kost voor (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Vlaanderen Innovatie

Ruim 8 mio euro transformatiesteun aan 8 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen twee maanden aan volgende ondernemingen strategische investerings- en opleidingssteun toe:

- 513.000 euro aan Voeders Ostyn nv in Roeselare. Het bedrijf produceert meelvoeders voor zelfstandige varkenskwekers, en investeert in een productietoren met nieuwe machines, installaties, uitrusting en ICT-infrastructuur;

- 680.000 euro aan Green Logix Cogeneration BVBA in Lommel. Green Logix Cogeneration is actief in (...)

(toegevoegd op 24/04/17)

Vlaanderen Innovatie

U innoveert? Dan heeft de kerstman een pakje voor u.

Nu de strategische transformatiesteun, die aan investerende en opleidende ondernemingen wordt verstrekt, twee jaar bestaat, heeft de Vlaamse overheid op basis van de opgedane ervaring het systeem aangepast. Vooral wordt er in het gloednieuwe beoordelingskader meer waarde gehecht aan innovatie. Innoverende ondernemingen maken voortaan meer kans op (...)

(toegevoegd op 07/12/16)

Vlaanderen Innovatie

Ruim 5 mio euro investeringssteun voor 5 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende recent strategische transformatiesteun toe aan volgende bedrijven:

-          2 miljoen euro aan Kebony Belgium nv in Antwerpen. Kebony is een Noorse onderneming die in 1997 werd gesticht om houtmodificaties op milieuvriendelijke wijze toe te passen op diverse houtsoorten: conventioneel naaldhout wordt behandeld zodat het de eigenschappen van tropisch hardhout krijgt;(...)

(toegevoegd op 07/12/2016)

Vlaanderen Innovatie

La Région donne avantage aux entreprises innovantes

Une entreprise qui réalise des investissements en Wallonie peut, sous certaines conditions, profiter d'un prime qui couvre jusqu'à 20% du montant d'investissements. Les nouvelles directives prévoient un critère 'approche innovante', sur base duquel on pourrait profiter d'une aide couvrant jusqu'à (...)

(mis à jour le 29/08/2016)

Wallonië Innovatie

Het Europese SME-instrument voor KMO’s

Het SME-instrument van Horizon 2020 (= Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie) richt zich tot de Europese “top-kmo’s”. Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die inzetten op innovatie, gericht zijn op groei en een internationale impact kunnen hebben. Het SME-instrument wil internationaal georiënteerde bedrijven ondersteunen bij (...)

(toegevoegd op 11/04/16)

Vlaanderen Innovatie

Plus d'un demi-milliard d'euros pour le numérique

Dans le cadre de 'Digital Wallonia' le Gouvernement va en total orienter, sur 4 ans, plus de 500 millions d'euros vers des actions en faveur de la transformation numérique de la Wallonie. Chaque ministre a soumis une première série de mesures concrètes qu'il souhaitait porter dans la stratégie numérique pour la Wallonie avec une estimation budgétaire. Plus de 30 propositions (...)

(mis à jour le 15/02/2016)

Wallonië Innovatie

300.000 euro subsidie voor onderzoeksproject Imec

De Vlaamse Regering heeft 300.000 euro subsidie toegekend aan het onderzoekscentrum Imec voor deelname aan een gezamenlijk onderzoeksproject met Nederland op het gebied van dunne film photovoltaics. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Duitsland (...)

(toegevoegd op 15/02/2016)

Vlaanderen Innovatie

5 mio euro voor Flanders Make

De Vlaamse Regering kende een bijkomende toelage van 5 miljoen euro toe aan het strategisch onderzoekscentrum Flanders Make. De middelen zijn bedoeld om (...)

(toegevoegd op 15/02/2016)

Vlaanderen Innovatie

Réagissez vite : subsides pour très petites entreprises diminués...

Jusqu'ici les très petites entreprises profitaient d'un régime privilégié dans les aides à l'investissement 'classiques'. Elles pouvaient obtenir jusqu'à 18%  du montant de leur investissement, avec une aide de base couvrant jusqu'à 13% (...)

(mis à jour le 17/11/2015)

Wallonië Innovatie

80 billion euros granted from 2014 - 2020 by Horizon2020!

Horizon 2020 is the successor of the European 7th framework programme (FP7, 2007-2013), and is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly 80 billion euros of funding available over 7 years (2014 to 2020). The programme is open to everyone, with (...)

(submitted 26/10/2015)

Europa Innovatie

"Me too?" "No way."

Kmo's kunnen, indien zij in hun bedrijf nieuwe kennis willen opbouwen met het oog op innovatie, in het kader van het IWT een kmo-innovatieproject indienen. Let wel: kopiëren van wat anderen reeds doen - zg. 'me too'-projecten - wordt (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Subsides pour les études de faisabilité jusqu'à 200.000 euros/3 années

A partir du 1/1/2015 il y a l'opportunité d'introduire dans le cadre d'un et unique dossier de subvention 'étude de faisabilité technique' des études 'faisabilités de logiciel', ainsi que des études de 'conseil en marketing stratégique', et des études de conseil en vu d'un transfert de techologie. Les subsides peuvent couvrir     jusqu'à (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

Laissez subventionner votre responsable innovation!

Vous pouvez bénéficier d'une subvention "Responsable de Projet de Recherche (RPR)"pour l'engagement d'un Responsable Innovation Technologique. Cette personne sera  responsable de la conduite d'un projet de recherche au sein de votre entreprise, tel que la conception d'un nouveau produit, l'étude d'un nouveau procédé de fabrication, une recherche ou (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

Ik heb een idee. Maar start ik ook een bedrijf? Ja... Nee... Ja... Nee... Ja?

Starters kunnen gebruik maken van het zg. 'starterspakket' van het IWT om de haalbaarheid van hun vernieuwend idee te onderzoeken en een plan op te stellen voor de verdere ontwikkeling van dat idee. Het ondernemingsplan kan (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Is uw idee haalbaar? Zoek het uit met steun van de Vlaamse overheid

Uw bedrijf kan een haalbaarheidsstudie uitvoeren, die leidt tot een duidelijker inzicht in de kansen van een geplande innovatie. Zowel technologische als niet-technologische (bv. economische) aspecten kunnen aan bod komen.

De studie duurt maximaal 12 maanden, en de begroting ervan bedraagt minstens 10.000 euro. De steun bedraagt (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Vetex bouwt eerste solventvrije fabriek in Europa

Het IWT kende vroeger innovatiesteun toe aan Vetex, textielcoater uit Ingelmunster, gespecialiseerd in chemische coatings en laminaten om een stof van specifieke eigenschappen te kunnen voorzien, zoals waterdicht, antistatisch of brandvertragend. Het bedrijf (...)

(toegevoegd op 12/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Subside 'Upgrade' quand vous innovez votre procédé de production

Le subside 'Upgrade', qui peut couvrir jusqu'à 35% des coûts, est octroyé aux entreprises qui mettent en œuvre un projet d'innovation de procédé et/ou un projet d'innovation d'organisation. L'innovation de procédé résulte (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Innovatie

Aides à la recherche industrielle ou développement expérimental

Les aides à la recherche et à l’innovation technologique de la Région peuvent être sollicitées pour tout projet de recherche industrielle ou de développement expérimental, et sont octroyées sous forme de subvention ou d’avance récupérable, couvrant 40% (grandes entreprises) à 70% (PME) des dépenses dans le cadre d'un projet de R&D (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

La Bourse Innovation

Si vous désirez réaliser un projet innovant et vous manquez de moyens, la Région peut vous octroyer une subvention "Bourse Innovation".

Un Comité de sélection évalue les projets. La bourse innovation couvre au plus (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Innovatie

Agentschap Ondernemen en IWT worden één

Uit de beslissingen van de Vlaamse Regering dd. 18 september jl.: Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet de integratie van het Agentschap Ondernemen en het IWT in het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering (...)

(toegevoegd 15/10/2015)

Vlaanderen Innovatie

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)