Ontvang onze nieuwsbrief

Vlaanderen Andere


De nieuwe kmo-groeisubsidie

De nieuwe kmo-groeisubsidie integreert de IWT-starterstudies, het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagement-advies en de aanwervingspremie voor kennismanagers in één nieuw instrument.

Via de kmo-groeisubsidie kunnen kmo's 50% (tot 25.000 euro) steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Voor het verwerven van de kennis kunnen kmo’s kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen, of om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn. De kmo-groeisubsidie kan aangevraagd worden door een dossier in te dienen bij het Agenschap voor Innoveren en Ondernemen.

De kmo-groeisubsidie kan bovenop de kmo-portefeuille en andere steuninstrumenten (cfr. strategische transformatiesteun) van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aangevraagd worden.

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)